Kolíčkový den 17. října 2023

Žákovský parlament se rozhodl zapojit naši školu do projektu Kolíčkový den, který organizuje Nadace Jedličkova ústavu. Zakoupením kolíčku lidé přispějí Nadaci Jedličkova ústavu, která pomáhá dětem a mladým lidem s postižením začlenit se do běžného života. Příspěvky budou použity na pořízení kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytnou součástí pro usnadnění života dětí a mládeže s tělesným postižením, na osobní asistenci – cestu k důstojné existenci, kdy klientům Jedličkova ústavu asistenti pomáhají v každodenních činnostech, a také studovat či pracovat, na pracovní tréninky pro lidi s postižením, pro přípravu a další uplatnění na otevřeném trhu práce a na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dalších zájmů pro pestřejší a plnější život dětí a mládeže a postižením.

A jak je možné přispět? V budově v Mokropsech bude prodej probíhat ráno ve vrátnici školy, o velké přestávce pak na chodbě u automatů. V budově v Komenského ulici můžete kolíček zakoupit ráno před budovou školy.

 

Za příspěvky děkujeme!

 

Kolíčkový den na youtube

 

 

09.10.2023