M – 27.9. Opakování učiva 7.ročníků

Racionální čísla, poměry, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka,  procenta, finanční matematika, konstrukční úlohy- trojúhelníky, středová a osová souměrnost.

Pracovní list mají žáci nalepený v sešitu.

24.09.2018