Necvakejte, foťte

Společnost Czech Photo (která pořádá i slavné Czech Press Photo) nabízí fotografické workshopy základním školám. Cílem workshopů je – mimo propagace Czech Photo a jedné světově známé firmy produkující fotoaparáty – seznámit děti s podstatnými předpoklady tzv. promyšlené fotografie.

Po krátkém úvodu do fotografie, kde byl kladen důraz na téma, kompozici, světlo, postprodukci apod., ale i na rizika související s manipulací fotek (retuš, ‚Deepfake‘ apod.) nebo i na nevhodnou a neuvědomělou konzumací materiálu v rámci sociálních sítí atd., dostaly děti konkrétní úkoly. Zadali nám dvě témata, zdánlivě podobná, ale při realizaci výrazně odlišná: portrét v exteriéru a portrét v interiéru. Rozdělili jsme se na dvě hlavní skupiny a v nich ještě na další podskupiny a vyrazili jsme do světa fotit. Tedy do světa daných možností. Během dvou hodin vznikly různé, nesmírně krásné portréty, které nadchly i organizátory, a vedoucí workshopu se rozplývali odbornou pochvalou.

Závěrem došlo k hodnocení a předávání cen zúčastněným dětem, které si mohly fotografie na místě vytisknout a ponechat. Vítězné skupině Laury, Natálie a Nikoly byla nabídnuta možnost zúčastnit se v blízké budoucnosti dalšího workshopu.

Děkuji a blahopřeji všem skvělým účastníkům a našim úspěšným talentovaným dětem!

 

MgA. Jan Sacher

 

 

27.04.2023