Plán učiva 13. 9. – 17. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. 9. – 17. 9. 2021 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Čtení s porozuměním – pracovní listy, dramatizace pohádek, uvolňovací cviky, vyprávění podle obrázku, zraková a sluchová percepce 
Matematika  Čtení číslic 1-5, počítání do 5, rytmus střídání barev, stavby z kostek, prostředí autobus, krokování, orientace – nahoře, dole, vpravo, vlevo 
Anglický jazyk 

 

 

Prvouka  Třída ve vyučovací hodině. 

 

Další informace: 

Při všech činnostech s tužkou nebo pastelkami je nutné dbát na správné držení. 

Odkaz na video o správném držení tužky: po reklamách od času 0:16. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A&t=114s 

V pátek 17. 9. půjdeme ven na akci: Ukliďme Česko. 

09.09.2021