Plán učiva od 3. do 7. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. do 7. ledna 

Třída:  1.A 

 

 

Český jazyk 

Opakování probraného učiva.  

Seznámení s novými písmeny. 

Rozvoj slovní zásoby, vyprávění zážitků z prázdnin. Čtení. 

Písanka – str. 21-25. 

 

Matematika 

Slovní úlohy. 

Opakování počítání do 10. 

Počítání do 12. 

PS M str. 54-57. 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Prvouka 

Moje rodina. 

Svátek Tří králů 

 

 

Další informace: 

Přeji vám do nového roku zdraví, radost a štěstí a samé jedničky. 

 

 

 

02.01.2022