Plán učiva na týden 15. – 19. 05 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 15. – 19. 05. 2023
ÚT 16.05. M – test – převody jednotek, písemné dělení a násobení
ST 17.05. ČJ – Diktát – koncovky pod. jm. + VS
ST 17.05. Knihovna – Knižní hrdina (Kniha s sebou do školy)
PÁ 19.05. Péče o zvířata na školním pozemku

Český jazyk 
 • Opakování VS, koncovky pod. jm., časování sloves
 • Věta jednoduchá a souvětí PS str. 61-63, uč. str. 82-84
 • Podmět a přísudek uč. str. 85
Matematika 
 • Opakování písemné dělení, násobení, zaokrouhlování, převody jednotekGeometrie
 • PS str. 38-41 trojúhelník
 • Kolmice uč. str. 79
 • Pravý hel uč. 80-81
 • Přenášení úseček
 • Trojúhelník HP II. str. 25
Anglický jazyk 
 • procvičování minulého času od sloves být a mít.
 • Budeme pracovat v 11.lekci, hrát didaktické hry a postupně opakovat učivo tohoto školního roku.
Přírodověda 
 • Louka rostliny – test (kde nepsal)
 • Ekosystém PARK – PS str. 24
 • Ekosystém lidských obydlí – PS str. 25-27, uč. str. 53-61
 • Mláďata
Vlastivěda 
 • Mapy a plány – uč. str. 17-19, PS str. 12
 • Mapa Černošic
14.05.2023