Plán učiva na týden 20. – 24. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 20. – 24. 02. 2023

22.2. Bruslení (nechat ve škole uč. a PS Pří a Vl, budeme v nich pracovat)

24.2. TEST ANJ

Český jazyk 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského
  Uč. str. 57; PS str. 46; PPJH str. 22-23
 • VS opakování
Matematika 
 • Písemné násobení/dělení HP II. str. 7-12 vybraná cvičení
 • Převody jednotek (délky, hmotnosti a objemu) PS II. str. 21-23
 • Římské číslice HP II. str. 13
Anglický jazyk 
 • V pátek 24.2. si napíšeme opakování na dny v týdnu, školní předměty a čas (hodiny)
Přírodověda        Vlastnosti látek

 • uč. str. 34; PS str. 16-17
Vlastivěda        Naše vlast – Česká republika (nová uč. i PS)

 • uč. str. 5-7; PS (modrý) str. 4-5
 • žáci si rozdělí do dvojic kraje, o kterých nám příště řeknou krátkou zajímavost nebo reálii
19.02.2023