Plán učiva na týden 30. 01. – 2. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 30. 01. – 2. 02. 2023

31.1. Vysvědčení, konec vyučování 11:40

1.2. Bruslení

3.2. VOLNO

Český jazyk 
 • Vzory podstatných jmen rodu ženského
  PPJH str. 15-17; PS str. 45; uč. str. 54
 • Slovní druhy 
 • Rod, číslo a pád podstatných jmen 
 • VS
Matematika 
 • Písemné násobení
 • Písemné dělení
 • Jednotky času, Římské číslice
  PS II. str. 18-20, uč. str. 53-54
Anglický jazyk 
 • Opakování
Přírodověda 
 • Neživá příroda, uč. str. 30-31
Vlastivěda 
 • Renesance, uč. str. 44-45
27.01.2023