Plán učiva na týden od 13. – 17. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 12. 2021 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakování (úterý) 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního 
 • Vzory rodu středního – město, moře, kuře, stavení  

 

 

Matematika 
 • Písemné sčítání, odčítání – opakování (středa) 
 • Násobení a dělení v oboru přirozených čísel do 10 000 
 • Slovní úlohy – o x méně/více a xkrát méně/více 
 • Geometrie – rýsování kolmých a rovnoběžných přímek,  

              pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Lekce 4 – dokončení, procvičování slovní zásoby, komiks 
 • Středa – test ze 4. lekce 
 • Uč. Str. 22 – 23 
 • PS str. 22 – 23 
 • Projekt – My town 
 • Prezentace projektů proběhne ve středu a v pátek 

2.skupina : stejné jako 1.skupina kromě posledních dvou bodů,  

Projekt My Dreamtown začneme tvořit v úterý a prezentace začnou v pátek . 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém les 
 • Lesní patra 
 • Rostliny a živočichové našich lesů 
 • Příroda v zimě 
 • Ochrana životního prostředí 

 

 

Vlastivěda 
 • Vláda přemyslovských knížat a králů . opakování (čtvrtek)
 • Karel IV. 
 • Život ve středověku 

 

 

12.12.2021