Plán učiva na týden od 2. – 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. – 5. 5. 2023 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov 
 • Slovní druhy 
 • Zájmena, číslovky 
 • Učebnice str. 68 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky 
 • Písemné sčítání, odčítání, násobení 
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek – čtvrtek 
 • Učebnice str. 75, 76 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 10 – Animal safari 

 • Popis zvířete (příprava projektu) 
 • Nová slovní zásoba – Africa, South Amerika, North Amerika, Antarctic, Asia, Europe, Australia  
 • Uč.str.50 
 • PS str. 50 

 

 

 

Prvouka 
 • Živočichové 
 • Obratlovci: 
 • Ryby 
 • Obojživelníci 
 • Plazi  

 

 

 

 

Další informace: 
 • 3. 5. plavání – sraz před školou 7.50h 
 • 5. 5. Filharmonie – Club Kino (150,-Kč) 
 • 18. 5. Zoopark Karlštejn – školní výlet 
 • 23. 5. Jojo Gym Dobřichovice (s trenéry) 
 • 25. 5. krmení – školní zookoutek 
 • Plavání každou středu – 10., 17., 24., 31. 5. 

 

 

 

02.05.2023