Plán učiva na týden od 3. – 4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 4. 4. 2023 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování probraného učiva 
 • Vyjmenovaná slova po z 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka 
 • Písemné sčítání, odčítání, násobení 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 9 – Bug café 

 • Opakování celé lekce 

Téma – Easter 

 • Uč.str.70 

 

 

 

Prvouka 
 • Opakujte houby 
 • 4. 4. Zookoutek Malá Chuchle (100,-Kč) 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 4. 4. Zookoutek Malá Chuchle 
 • 5. 4. ředitelské volno 
 • 19. 4. Linka bezpečí (primární prevence) 
 • 21. 4. Den Země 
 • 25. 4. sběr papíru 
 • 27. 4. keramická dílna (120,-Kč) 

 

 

02.04.2023