Plán učiva od 23. do 27. ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. do 27. ledna 

Třída:  2.A 

 

 

Český jazyk 

Opakování – tvrdé a měkké slabiky, skupiny dě, tě, ně, psaní znamének za věty. 

Vypravování a dovyprávění příběhů. Dramatizace různých situací ze života. 

Přinést do školy PS ČJ 2. díl. 

 

Čítanka – Měříme čas – str. 64 – 68 

Písanka 3. díl 

Matematika 

Počítáme do 70, násobíme šesti, násobilkové čtverce. 

PS M – str. 58 – 62 

 

Anglický jazyk 

 

 

Prvouka 

Jak přírodě v zimě pomoci – Uč. str. 37, PS str. 23 

Co je uvnitř těla – uč. str. 38-39. PS str. 24 

 

 

Další informace: 

Ve středu 25. ledna proběhne další lekce bruslení, sraz je na zimním stadionu před 8.00 hod. 

Děti si donesou do školy nové pracovní sešity:  

  • Český jazyk – 2. díl 
  • Čítanka – 3. díl

22.01.2023