Plán učiva od 31.1. do 3.2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.1. do 3.2. 

Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk 

Pondělí: Vyprávění, procvičovací strany ve slabikáři – str. 46. 

Úterý: Syntéza písmen – HRA: z písmen T, A, Á, M, J, O, E tvořte co nejvíce slov: a) písmena se mohou opakovat, b) každé písmeno může být ve větě jen jednou. 

Procvičovací strany ve slabikáři – str. 47. 

Písanka str. 13 – dokončení. 

Středa: Procvičení čtení slov a vět s písmeny T, J, N, D, K, V, R. 

Čtení s porozuměním. Slabikář str. 48. 

Procvičování psaní slov do sešitu. 

Čtvrtek: Procvičení čtení slov a vět s písmeny T, J, N, D, K, V, R. 

Slabikář str. 49. 

Syntéza slabik – HRA: ze dvou sloupců slabik se tvoří správná slova. Např.:

PÁ       LE 

ME      ME 

MÁ       LÍ 

Procvičování psaní vět do sešitu. 

Matematika 

Procvičování pamětného počítání do 12, nově do 13.

Pondělí: Učebnice str. 10 cv. 1, cv. 3 – krokujeme 

Úterý PU str. 10/cv. 4, 5. 

Čtvrtek: PU str. 11/cv. 8, 9, 10, 11. 

Anglický jazyk 

Opakování slovíček lekce 5-10 

birthday – kdy mám narozeniny, písnička 

Lekce 11 – předložka „in“ 

Prvouka  Materiály mají různé vlastnosti – PU str. 39. 

 

Další informace: 

4.2. – pololetní prázdniny 

7. – 11.2. – jarní prázdniny 

 

 

30.01.2022