Přehled učiva 20.12.-22.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.12.-22.12.2021 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 

Procvičování 

Práce s textem 

Pravopisný rozbor gramatických jevů 

Vánoční tematika 

Konkrétní práce bude zadaná v jednotlivých hodinách 

 

 

 

Matematika 

MIND– Vánoční počítání- pracovní listy pošlu na vyžádání přes Teams. 

 

NEMIND 

Procvičování – násobilka 

Práce s daty, aritmetický průměr 

Konkrétní práce bude zadaná v jednotlivých hodinách 

 

 

 

Anglický jazyk 

clill 

 

Přírodověda 

Vesmírné objevy 

 

Vlastivěda 

Historické dokumenty – 19.stol. 

 

 

Další informace: 

Ve středu 22.12. je zkrácené vyučování – 5.třidy končí 11.45.

Ve středu v koncových hodinách si uděláme „třídní Vánoce“

 

 

 

17.12.2021