Přehled učiva na týden 29.11.-3.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29.11.—3.12. 

Třída:  5.E 

 

Na začátku první hodiny v pondělí proběhne testování. Do otestování mějte prosím všichni nasazenou roušku nebo respirátor. 

Český jazyk 
 • Psaní skupin bě, pě, mě, vě 
 • Procvičování předložky a předpony s, se, z, ze, vz, stavba slova 
 • Dělení slov na konci řádku 

Konkrétní cvičení budou sdělena během vyučovacích hodin 

 

Pondělí: 29.11. S sebou bavlnku (ne nit) a jehlu, do které jste schopni bavlnku navléknout, nůžky = budeme kompletovat PLK, kdo nebude ve škole, udělá si to po návratu. 

Pondělí 1h= literatura (nepřenášíme on-line, 4h= čj= možnost sledovat on-line  

 

 

 

Matematika  Nemind 

 • dělitelnost 
 • Společný násobek, dělitel 
 • Procvičování počítání s délkovými jednotkami, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu 
 • Pátek – klasifikované převody jednotek délky a počítání s nimi 

Konkrétní cvičení budou sdělena během vyučovacích hodin 

 

MIND-  

Zlomky– konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů. 

Procvičování práce s grafy, římské číslice 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Od neživé přírody k vesmíru 
 • Slunce, souhvězdí, galaxie 
 • Planety-úvod 

 

Vlastivěda 
 • Národní obrození na postupu 
 • Osobnosti národního obrození 

 

 

Další informace: 

Ve středu 1.12.budou poslední tři hodiny odsuplovány (vl, vv, vv), tudíž vl nebude přenášena on.line (středeční) 

V pátek 3,12 nebo v pondělí 6.12. budeme losovat “třídní vánoční nadílku” (podle toho, kolik nás covid propustí do školy) 

 

 

28.11.2021