PRVNÍ POMOC

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 absolvovali žáci dvouhodinovou přednášku o první pomoci se zkušeným záchranářem. Přednáška byla velmi přínosná, děti si zopakovaly a rozšířily znalosti nejen teoreticky, ale také prakticky – zkouška volání na záchranku, komunikace s operátorem, i praktický nácvik manipulace se zraněnou osobou a masáže srdce. Myslím, že akce byla nejen přínosná, ale i zábavná.

08.04.2022