Samostudium 8. – 12. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. – 12. 6. 2020

Třída:  6. B

 

 

Český jazyk

úterý, čtvrtek:

 

Rozvíjející větné členy – NOVÁ LÁTKA

 

Tento týden nemáte žádné úkoly, v hodinách budeme probírat a později procvičovat novou látku. Nastartujte mozečky, ať ji pěkně vstřebáte, a připravte se na velký objem nových informací 😉

 

Matematika

Tento týden nás čeká:

1.      Připomenutí krychle a kvádru – pracovní sešit str. 111-113

2.      V pátek 12.6. odevzdat sešity (2x školní, 1x pracovní)

 

Anglický jazyk

1) Going to – questions (pracovní sešit s. 72)

2) oddíl 6B Doctor X – učebnice str. 70

3) pracovní sešit str. 56

 

 

 

Přírodopis V přílohách posílám zápis z minulé online hodiny, přepište si to prosím do sešitů.
Dále si připravte odpovědi na otázky ze strany 105.
V tomto týdnu se budeme bavit o tom, jak do přírody člověk zasahuje a jaké jsou důsledky. Přečtěte si v učebnici strany 106 a 107.

 

Dějepis

 

Prezentace + kdo ještě neodevzdal úkol – test, poslední termín tento pátek tj. 12.6.

 

 

Zeměpis

 

Austrálie – prezentace (18.6. test – Austrálie)

 

 

Fyzika

 

Opakujeme  fyzikální veličiny

 

 

Výchovy

RV : Alkohol a další drogy : učeb.str.121- 126

Do sešitu si opiš : 1. str.122 – účinky alkoholu : vyber si 3-4 z krátkodobého i dlouhodobého pití, které považuješ za důležité, 2. str.123- opiš si odstavec začínající Nabízení nelegálních drog……….(lze mírně zkrátit).

POZOR : v pátek 12.6. možnost odevzdání sešitů z důvodu zlepšení známky , více v emailu v pondělí

 

PČ 6.tř  – k získání jedničky z PČ je třeba mít 2 známky za toto pololetí. Ti, kteří mi ještě neposlali nic z předchozích zadání, mají ještě šanci – poslat do 14.6. Děkuji všem, kteří již mají dvě známky, jich se zadání netýká

Téma: Jak mohu chránit životní prostředí – napište vaše postřehy/nápady o tom, jak vy sami pomáháte/můžete pomáhat více šetřit přírodu a jak šetřit vodou (chodit pěšky do školy místo vožení autem, sprchování místo napouštění vany, třídění odpadu, proč nemít anglický trávník atd atd.) Na stránku A4 – 1 strana textu

 

HV – pouze pro ty, kteří nevypracovali projekt Moje hudba a mají v Bakalářích eNko! Vyžádejte si na ksmidova@zscernos.cz zadání. Termín odevzdání nejpozději 12.6.!

 

 

08.06.2020