Týdenní plán 11.4.-14.5.

Milí astronauti,

máme po Velikonocích. Jaro nám včera rozjasnilo den. Začíná nám další týden poznání.

Ve třídě nám klíčí semínka hrášku. Povíme si, jak je to se semínky, které vznikají z opylování květů. Některé opyluje vítr a některé včelky a čmeláci. Zkrátka život každé rostlinky začíná semenem. Budeme tedy pozorovat, jak nám roste a zkusíme z něho vypěstovat hrášek.

V češtině se blíže seznámíme se slovesy a v čítance se podíváme do Světa přírody. Budeme opakovat probrané učivo. Vyjmenovaná slova a podstatná jména. Také bych ráda zavítala do knihovny na PC dodělat naše projekty.

V matematice se budeme věnovat základům zlomků. Také budeme procvičovat a opakovat orientaci na číselné ose, tentokrát čelem vzad. Budeme opakovat dělení se zbytkem a sčítání a odčítání do 1000. Násobení vyšších čísel pod sebou nebo pomocí rozkladu.

V hudební výchově si zazpíváme a pokusíme se cvičit vystoupení na akademii 🙂 .

Tak vzhůru za poznáním.

Vaše paní učitelka

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V,Z
  • nová látka slovesa ( osoba, číslo, čas )
 • dočteme knihu Vánoční prasátko na relaxaci
 • učebnice:  str. 87, 90-93
 • pracovní sešit číslo 2: str. 17, 18, 19
 • týdenní domácí úkol bude z vyjmenovaných slov hrou.  Zadávám ho ve čtvrtek, je tedy do 20.4. strana 46 -47
 • čítanka: nová kapitola Ve světě přírody str. 114 -115, 116 -117

matematika

 • dělení se zbytkem
 • nová látka základy zlomků, dělení celku
 • orientace na ose do 1000
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou
 • násobení a dělení
 • násobení pod sebou a pomocí rozkladu
 • geometrie – budeme rýsovat v pracovním sešitu pomocí souřadnic
 • učebnice: str. 90, 91, 92, 93
 • budeme počítat také v početníku, všichni ho budou mít s sebou – z něho bude i týdenní úkol, zavám ho ve čtvrtek. Je tedy do 20.4. strana 22 celá
 • když zbyde čas celá třída bude pracovat s Koumákem 
 • pracovní sešitstr. 30,31,32

anglický jazyk

 • viz. Bakaláři

přírodověda

 • dokončení projektu Zvířata z vyjmenovaných slov (V pátek půjdeme na počítače)
 • Učíme se pracovat s počítačem, proto nám to trvá déle 🙂
 • povídáme si o opylení a oplození rostlin, význam hmyzu pro planetu

hudební výchova
Začneme se věnovat nácviku akademie. Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-). Zařadili jsme repertoár Wericha, Voskovce a Jaroslava Ježka 🙂

Další informace:
STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S,V

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení
Ve čtvrtek nosit vlastní knihu na čtení! Budeme s ní mít čtenářskou dílnu / pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si také za odměnu číst!  Pokud nebudou mít knihu všichni, budeme číst v čítance.

PÁTEK: Poslední hodinu půjdeme do knihovny

PS: Něco z Velikonoc zbylo, tak si tento týden osladíme. 🙂

10.04.2023