Týdenní plán 17.4.-21.4.

Milí astronauti,

máme týden před čarodějnicemi. Čeká nás další týden s novými znalostmi.

V češtině se blíže seznámíme s tím, kde všude píšeme velké písmeno a proč. Zopakujeme si slovesa. V čítance budeme pokračovat ve Světě přírody. Také se vypravíme do knihovny na čtenářskou dílnu o přátelství.

V matematice se budeme řešit úlohy se zvířaty a evidovat je do tabulky. Tyto úlohy budeme také aplikovat na výlet a nakupování. Budeme opakovat probrané učivo.

V hudební výchově si zazpíváme a budeme nacvičovat na akademii.

V rámci prvouky se půjdeme seznámit s našimi zvířátky blízko naší venkovní nové třídy.

Ve výtvarné výchově se budeme věnovat robotům z krabic, kteří nejsou hotoví.

Tak vzhůru za poznáním.

Vaše paní učitelka

Plán tohoto týdne:

český jazyk

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V,Z
  • nová látka vlastní a obecná podstatná jména
 • čtení z nové knihy Roko a jeho putování do minulosti
 • učebnice:  str. 94 – 97
 • pracovní sešit číslo 2: str. 20, 21, 22
 • v rámci čtení budeme mít čtenářskou dílnu v knihovně a ve čtvrtek čtenářskou dílnu s vlastní knihou
 • hlasité čtení s čítanky Ve světě přírody

matematika

 • orientace v tabulce – úlohy
 • orientace na ose do 1000
 • nová látka krokování čelem vzad
 • sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou
 • násobení a dělení
 • násobení pod sebou a pomocí rozkladu
 • geometrie – budeme rýsovat v sešitě s medvídkem
 • učebnice: str. 92,93, 96/ cv. 1, 4
 • když zbyde čas celá třída bude pracovat s Koumákem 
 • pracovní sešitstr. 33,35/cv. 4, 36/cv. 1, 3, 37/cv. 7

anglický jazyk

 • viz. Bakaláři

přírodověda

 • prezentace některých dokončených projektů Zvířata z vyjmenovaných slov
 • půjdeme se podívat na náš nový pozemek se zvířátky, které budeme také chodit pravidelně krmit

hudební výchova
Začneme se věnovat nácviku akademie. Budeme se učit písničky k ohýnku na školu v přírodě. Budeme tmelit kolektiv :-).

Další informace:

Úterý:

Jdeme do knihovny na čtenářskou dílnu o přátelství.

Půjdeme se poprvé podívat za zvířátky – doporučuji vhodnou obuv, které nevadí případné ušpinění od bláta.

Odpoledne jsou konzultace.

STŘEDA: diktát na vyjmenovaná slova po B,L,M,Z,P,S,V

Tělocvik bude venku!

ČTVRTEK: minutovky – násobení a dělení

Odpoledne jsou konzultace.

Ve čtvrtek nosit vlastní knihu na čtení! Budeme s ní mít čtenářskou dílnu / pokud mají astronauti hotovou práci, mohou si také za odměnu číst!  Pokud nebudou mít knihu všichni, budeme číst v čítance.

PÁTEK: Den Země. Půjdeme ven na Mokropeskou pláž po 1. vyučovací hodině. Budu vybírat 70Kč.

16.04.2023