Tygříci v letošním školním roce

V letošním školním roce se v oddělení Tygříků sešly děti ze 3.B a 3.D. Většina z nich se dobře zná, s ostatními jsme se přivítali a seznámili se navzájem.

Během prvních týdnů jsme si osvěžili organizaci ve školní družině, a především bezpečnostní pravidla a pravidla chování.

  1. Chovám se bezpečně.
  2. Respektuji druhé.
  3. Jsem zodpovědný/á
  4. Jsem slušný/á
  5. Nikdy nikam neodejdu bez vědomí vychovatelky!
  6. Platí zákaz používání mobilního telefonu a chytrých hodinek ve škole i školní družině

Počasí nám stále přeje, proto chodíme co nejčastěji na čerstvý vzduch, v rámci zájmových činností jsme začali s prvními výtvory a zavedli jsme systém bodování.

19.09.2023