Učíme se společně

Dnes přišli do naší třídy na hodinu  matematiky a hodinu tělesné výchovy naši spolužáci z 5. A . Bylo to něco nového a děti si to moc užily. Sofie a Viktorka si na hodinu matematiky pro děti připravily pracovní list s pyramidami, úlohami na krokování a dalšími příklady. Dětem se počítání dařilo a holky zjistily, jak je složité uspokojit 25 zvídavých prvňáčků najednou.
Na hodinu tělocviku přišli Robin s Kubou. Měli připravený herní program a různé soutěže. Přestože chodí teprve do páté třídy, tak způsobem, jak s dětmi pracovali, jak je zaujali by hravě „strčili do kapsy“ kdejakého studenta pedagogické fakulty.  Všem kamarádům z páté třídy moc děkujeme a těšíme se, že v dalším pololetí je budeme moci zase pozvat.

09.12.2021