Učivo 10.-14.1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14.1.2022 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

Uč. 62,63 

PS 2.díl 2-5 

Pís. 11-13 

 

Naučit  se vyjmenovat měkké souhlásky 

 

Matematika 

 

PS Čtyřlístek 16-19 

PS hejný 52- 54 

 

Anglický jazyk 

 

Jidlo: I like… x I don’t like….; učebnice str 26 a pracovní sešit str 23 

 

Prvouka 

 

Uč. 34,35 

PS 27,28 

Trénovat hodiny 

12.01.2022