Učivo 12. 9. – 15. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. 9. – 15. 9. 2022 

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

Živá abeceda str.13 – 18 

 

 

Matematika 

Učebnice str.10 – 13 

Minutovky str. 2, 3 

 

Anglický jazyk 

 

1.C 

Opakování: příkazy ve třídě, Hello. What’s your name? I’m…/My name is…; Rodina „Happy House:“ učebnice str 2-5 a pracovní sešit str  

 

 

Prvouka 

Učebnice str. 8, 9, 10 Cesta do školy, ve škole 

 

 

 

 

Další informace: 

 

V pátek 15. 9. v rámci akce “Ukliďme svět” – úklid kolem školy. 

 

 

13.09.2022