Učivo 3. 4. – 4. 4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 3. 4. – 4. 4.  

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

 

Slabikář  str. 63, 64 

Diktát krátkých vět 

 

 

Matematika 

 

 

Učebnice  str. 21 

 

Anglický jazyk 

 

 

     

Ředitelské volno  

 

Prvouka 

Velikonoce – zvyky, tradice 

 

 

 

Další informace: 

3. 4. – beseda se spisovatelkou Evou Vychodilovou 

4. 4. – beseda s paní knihovnicí školní knihovny – Kocour Mikeš od Josefa Lady – v rámci vyučování 

5. 4. – ředitelské volno 

6. 4. – velikonoční prázdniny 

7. 4. – státní svátek 

10. 4. – státní svátek 

 

 

 

 

01.04.2023