Ukončení vyučování v úterý 31.1.2023 (rozdávání vysvědčení)

V úterý 31.1. bude ve všech třídách zkráceno vyučování z důvodu rozdávání výpisu z vysvědčení. Pololetní prázdniny následují v pátek 3.2.2023. 

  • 1. + 2. třídy předání vysvědčení 3. vyučovací hodinu – ukončení výuky v 11. 40 (Žáci se vrátí po obědě s třídním učitelem do třídy a v 11. 40 budou předáni do družiny.)

 

  • 3. – 5. třídy předání vysvědčení 4. vyučovací hodinu ukončení výuky v 11. 40 (Žáci 3. ročníku budou předáni do družiny po obědě.)

 

  • 6. + 7. třídy předání vysvědčení 5. vyučovací hodinu – ukončení výuky ve 12. 20

 

  • 8. + 9. třídy předání vysvědčení 5. vyučovací hodinu – ukončení výuky ve 12. 35
23.01.2023