Zájezd do Francie 2024

Kritéria účasti:  

  1. Kázeňská „bezúhonnost“ 
  2. Možnost poskytovat osobní údaje žáků dle GDPR dotazníku  
  3. Žák/žákyně 8.–9. ročníku 
  4. Samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost, slušné vystupování 

* vzhledem k tomu, že vyučující přebírají za žáky odpovědnost po celou dobu zájezdu, je výběr účastníků v jejich kompetenci, žáci, kteří z kapacitních důvodů nebudou vybráni, ale budou splňovat kritéria, budou náhradníky 

 

Bližší informace podá pan učitel Svoboda.

 

Přihlášku naleznete zde: přihláška Francie 2024 – ZŠ Černošice

 

11.02.2024