Literární dílny/besídky

Mezi služby školní knihovny patří pořádání literárních dílen a besídek pro žáky naší školy.
Učitelé si mohou vybrat z celé řady témat.
Děti se tak mohou nejen seznámit s knihovnou, ale také například s portréty významných autorů (Josef Lada), s prací významných ilustrátorů dětských knih, s řemesly našich předků nebo třeba se vznikem a vývojem písma.
V jiných dílnách se mohou zamyslet nad výhodami a nevýhodami knižního a filmového zpracování příběhů nebo se seznámit s možnostmi vyhledávání informací v encyklopediích – v tištěných i online verzích.
V období blížících se Vánoc nebo Velikonoc čeká žáky vyprávění o tradicích a zvycích s těmito svátky spojenými, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.
A nechybí ani různé literární žánry – pohádky, bajky, lidová slovesnost.
A mnoho dalších.
Nabídka besídek se neustále rozrůstá.
Aby besídky nebyly jen o povídání, na děti většinou čeká pracovní list plný různorodých úkolů a hádanek.