Matematická olympiáda

I v letošním školním roce máte možnost zúčastnit se matematické olympiády.

Zadání a podrobné informace naleznete v přílohách.

Jen připomenu:

  • řešení soutěžních úloh vypracujte čitelně na listy formátu A4.
  • každou úlohu začněte na novém listě a uveďte vlevo nahoře záhlaví podle vzoru:

 

Karel Veselý

9.A

ZŠ, Pod Školou 447, 252 28 Černošice

2022/2023

Úloha Z9–I–3

 

Řešení pište tak, aby bylo možno sledovat váš myšlenkový postup, podrobně vysvětlete, jak jste uvažovali. Uvědomte si, že se hodnotí nejen výsledek, ke kterému jste došli, ale hlavně správnost úvah, které k němu vedly. Práce, které nebudou splňovat tyto podmínky nebo nebudou odevzdány ve stanoveném termínu, nebudou do soutěže přijaty.

 

První tři úlohy odevzdejte do 16. 11. 2022, další úlohy pak do 9. 1. 2023

 

Okresní kolo pravděpodobně proběhne 25. 1. 2023 na naší škole.

 

V letošním ročníku je novinka, každý soutěžící se musí přihlásit do systému OSMO. (Po odevzdání prvních úloh se domluvíme na podrobnostech ve škole.)

LK

MO 9 (22-23)

Podrobné pokyny MO

16.10.2022