Třída 1.E

Třídní učitel:

Mgr. ThB. Nacházelová Daniela

 tel: 251001796
 dnachazelova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Učivo od 19. září.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 9. Třída: 2.E     Český jazyk Písmeno S,s. Psaní: Uvolňovací cviky – kruh. Matematika Krokování. Krychlové stavby. Poznáváme číslice 1 – 3. Anglický jazyk Clil.   Prvouka Co dělají ve škole žáci.   Další informace:      

Učivo od 12. 9. do 16. 9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. 9.  Třída:  1. E      Český jazyk    Čtení: Písmeno O, o – tiskací i psací podoba, slova na písmeno O,o.  Psaní: Uvolňování ruky. Ovál.      Matematika  Počítáme do 5.        Anglický jazyk    Clil      Prvouka    Ukliďme Česko – účast na projektu školy.        Další informace:    14.9. – Olympijský běh.  16. 9. – Ukliďme Česko.