Třída 3.E

Třídní učitel:

Kaločová Taťána, Mgr.

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

VOLNÍ JAKO PTÁCI

Ve čtvrtek 13.5. se naše třída zúčastnila interaktivního on-line představení „Volní jako ptáci“. Šlo o taneční představení, kde nám zatančily dvě tanečnice z Národního divadla – Laterna magika. Děti se na dálku v on-line prostředí staly nejen divákem, ale i spolutvůrcem. Společně jsme se vydali hledat sílu umění. Obsah představení měl za úkol učit děti věci, které budou ve svém životě velmi potřebovat. Být sebevědomý, dokázat překonat svůj strach, stud, projevit sám sebe a zároveň být otevřený ke svému okolí. Představení se nám všem moc líbilo.   Žáci 3.E a tř. učitelka