Třída 5.C

Třídní učitel:

Filípková Alena, Mgr.

 tel: 251640367
 afilipkova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Učivo 5. C leden 2022

Milí páťáci 🙂 a vážení rodiče, doufám, že jste si užili Vánoce – klid, pohodu, pohádky… Odpočinutí společně vykročíme do nového roku. Přeji vám, aby váš rok 2022 byl krásný, šťastný a plný jen všeho dobrého. 🙂 V příloze najdete přehled učiva pro jednotlivé týdny ledna. AF

MIKULÁŠ v Komendě

Jako každý rok, i letos navštívil děti ve škole v Komenského Mikuláš. Mikuláš v doprovodu hodných andělů a rozpustilých čertů přišel za všemi dětmi do každé třídy. Děti Mikulášovi společně zazpívaly připravenou koledu nebo zarecitovaly básničku. Ve své kouzelné knize měl Mikuláš o každém dítěti napsáno, jestli bylo nebo nebylo hodné. Čerti sice chtěli některé uličníky odnést do pekla, ale andělé je na poslední chvíli zachránili. Nakonec všechny děti od Mikuláše dostaly dáreček a slíbily, že už budou jen hodné. Sváteční den si užil Mikuláš, andělé, čerti, děti i paní učitelky a už se všichni těší na Vánoce.  

Učivo 5. C prosinec 2021

Milí páťáci, 🙂 Mikuláš, andělé i řádění čertů je za námi a před námi poslední měsíc letošního roku. Do Vánoc se ještě něco naučíme. V příloze najdete přehled učiva pro jednotlivé týdny prosince. Mějte krásné Vánoce a šťastně vykročte do nového roku 2022 AF

Výlet do Berouna

Ve čtvrtek 14. 10. jsme se my, čtvrťáci a páťáci vypravili vlakem do Berouna. Těšili jsme se po dlouhé době na malý výlet. V muzeu Českého krasu jsme shlédli výstavu s názvem Střední Čechy, kolébka národních patronů. První část výstavy byla věnována seznámení se s životem v raném středověku a se čtveřicí prvních českých světců – Ludmily, Václava, Vojtěcha a Prokopa. Ve druhé části jsme sami dotvářeli komiks o sv. Ludmile. Viděli jsme originály šperků, nožů i keramiky z Tetína, které pocházely z doby, kdy žila kněžna Ludmila. K výkladu jsme také přispěli svými znalostmi. Nakoupili jsme si drobné upomínkové předměty a nechyběl ani párek v rohlíku….

Čtvrťáci a páťáci uklízí Česko

V pátek 17. září se naše škola zapojila do akce Ukliďme Česko. Tato dobrovolnická úklidová akce probíhá na území celé České republiky již pátý rok v rámci Celosvětového úklidového dne. My, čtvrťáci a páťáci, jsme spojili své síly. Před prací jsme se nejprve rozhodli posilnit. Na školní zahradě jsme si udělali oheň, opekli buřty, chleba, jablka i maršmelouny. Nabiti energií jsme se odhodlaně vypravili uklízet na Višňovku. Zpět jsme se vraceli s plnými pytli všeho možného, co neukáznění lidé odhodili. Hřeje nás dobrý pocit, že jsme naše oblíbené místo vyčistili.