Třída 7.B

Pozor! Toto je archivní stránka 7.B ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Chov želvy zelenavé

V hodinách přírodopisu si vyučovací hodiny zpestřujeme zajímavými referáty, které vytváří sami žáci. Jeden takový referát byl na téma Želva nádherná a žákyně třídy 7.B si pro spolužáky připravila zajímavou komentovanou prezentaci o chovu želvy zelenavé a jako překvapení přinesla živou ukázku. Žáci si tak mohli prohlídnout želvu zelenavou z blízka.