Třída 9.C

Třídní učitel:

Ing. Irena Eckertová

 tel: 251001795
 ieckertova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy