Třída 2.D

Pozor! Toto je archivní stránka 2.D ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

5.12.

M – uč. 32/2,3   PS – 29/4   minutovky – 10/19a ČJ – PS  – dokončení str. 30, opakování PRV – uč. str. 24   PS – 20/2,3

úkoly 10.11.

ČJ – písanka str. 26  uč. 28/1,3  ps. 21 dokončit stranu M – uč. 24/5,6 ps. 22/2,3,4,5 PR – uč. str. 19  PS str. 16  

2.D, 3.E, 3.B, 4.D: Ahoj světe!

V pondělí 6.6. se děti z 2.D, 3.E, 3.B a 4.D vypravily do Club Kina v Černošicích. Zde na ně čekalo hudební představení Ahoj světe! z poezie Jiřího Žáčka, plné písniček s hudbou Jaromíra Krejčíře. Průvodkyněmi nám byly Eva Hrušková a Jana Hrušková a  loutky Šárky Váchové Kuba a Lucka. Společně s nimi jsme se naučili a zazpívali si písničky z rozmanitých koutů naší země. Přestavení bylo rytmické, veselé, poutavé i poučné. Děti se do něho aktivně zapojovaly. Moc se nám líbilo. Děkujeme za zorganizování této akce paní Pospíšilové. děti 2.D, 3.E, 3.B, 4.D se svými třídními učitelkami

2.D, 3.E: Podhradí patří dětem

V pátek 3.6. se žáci 2.D. a 3.E. se svými třídními učitelkami přenesli v čase. S pomocí rodičů vytvořili oblečení z doby gotiky a pak oblečeni i naladěni do středověké tóniny se vydali na akci Podhradí patří dětem v Karlštejně věnovanou Karlu IV. a jeho době. „Mami, hele princezna a támhle je rytíř!“ ozvalo se několikrát z hloučku míjejících lidí. V naší družině bylo možno zahlédnout rytíře, kupce, katy, pážata, žebráky, urozené dámy i prostý středověký lid. Naše družina, čítající 35 dětí a dvě dohlížející dámy, se na místo dopravila vlakem. Kočáry, povozy ani koně bohužel nebyly k dispozici. Na…

2.D, 3.E, 4.D: Jsme stejní a přece různí – návštěva ve světě osob s postižením

Na planetě Zemi žijí lidé. Jsou stejní a přece ne tak docela ve všem. Jejich různost lze vidět v barvě pleti, místě, kde žijí, jazyku, vyspělosti jejich kultury. My se na stejnost a různost lidí podívali z jiného hlediska. Snažili jsme se prostřednictvím týdenního mezipředmětového projektu nahlédnout do světa osob s postižením. Do projektu se zapojili žáci 3.E, 2.D a 4.D. Děti se seznámily s postavením lidí s postižením v historii, typy postižení, vysvětlili jsme si, co je postižení, upřesnili jsme si terminologii. Již víme, že se neříká slepý, nýbrž nevidomý, ne hluchý, ale neslyšící. Víme, jaký je rozdíl mezi…