Třída 2.D

Třídní učitel:

Smažíková Alena, Mgr.

 tel: 251001796
 asmazikova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

PLán učiva 22. – 26. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26.2.  Třída:  1.D      Český jazyk  Opakování probraného učiva – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú/ů/u, dělení samohlásek a souhlásek, abeceda, slabikotvorné R a L  Recept a popis pracovního postupu.  Popis zvířete.        Matematika  Početní operace do 80  Násobení a dělení 2, 3, 4, 5  Násobící tabulky, stovková tabulka a orientace v ní  Geometrické tvary        Anglický jazyk  Opakování slovní zásoby: části těla  Věta: I have got.. I haven´t got any..        Prvouka    Znají čísla 150, 155, 158    Naučí se ošetřit drobná poranění  Poznávají kulturu v jiných zemích, ochutnávka typických jídel     …