Třída 2.D

Třídní učitel:

Müllerová Petra, Mgr.

 tel: 251001796
 pmullerova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Učivo na týden 19. – 23.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23.10.2020  Třída:  2.D      Český jazyk  Opakování: druhy vět, abeceda, řazení slov podle abecedy  Nové učivo: paní U, Ú, Ů  Každý den si přečíst alespoň stránku z knížku, kterou děti čtou.        Matematika  Strana 23, cvičení 4, 5, 6, 7, 8, 9   Strana 24, cvičení 1, 2, 3  Strana 25, cvičení 6, 7, 8, 9, 10  Strana 26, cvičení 1, 2, 3, 4, 5        Anglický jazyk    Opakování probrané slovní zásoby: play football, run fast, skip, fly, jump, clap, draw, sing, count, read, dance, happy, sad. Věty – I can… Ican´t… Can you…? Yes, I can. No, I can´t.     Prvouka    Čas – dny v týdnu,…

škola v přírodě 5. – 11.9.2020

Začátkem října jsme konečně odjeli na očekávanou školu v přírodě. Každý den jsme byli dopoledne chvilku v učebně, kde jsme si opakovali pomocí her probrané učivo a chvilku jsme byli venku, kde probíhaly hry zaměřené na látku, buď z matematiky nebo českého jazyka. Pokud nám zbyl čas měly děti volnou chvíli na hraní svých vymyšlených her. Odpoledne měly děti program s paní vychovatelkou Aly a hrály hru Král Artuš. Škola v přírodě velmi rychle utekla.