3. Sovičky

Vychovatel:

Picmausová Dana

 tel: 727 802 012
 dpicmausova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Výlet do Botanicusu

Minulý týden ve středu 24.5.2023 jsme jeli s paní učitelkou Nacházelovou na výlet do Botanicusu v Ostré u Lysé nad Labem. Botanicus se zabývá výrobou přírodní kosmetiky, pěstováním rostlin, bylin, ovoce a zeleniny ve vlastních ekologických zahradách. Navštívili jsme centrum řemesel a bylinné zahrady, kde byly dílny dráteníka, výroby mýdel, provazů, svíček, papíru či rýžování zlata. Některá řemesla jsme si vyzkoušeli a zároveň jsme se také dozvěděli více o jejich historii. Výlet se nám velice líbil a počasí nám přálo.

Návštěva venkovní třídy školy

Minulý týden jsme při odpolední vycházce navštívili venkovní třídu školy, kde jsme se seznámili s jejími obyvateli. Přivítala nás maminka kozička se svými kůzlaty. V uzavřeném výběhu pobíhali volně slepice. Do obou výběhů jsme mohli vstoupit a zvířátka pohladit. O všechna zvířátka se starají děti ze školy. Návštěva se nám velice líbila a určitě ji zopakujeme v další odpolední vycházce.

Den matek

Druhou květnovou neděli mají svátek všechny maminky. Ani děti ze školní družiny na ty své nezapomněly a vytvořily dárečky, aby jim poděkovaly za jejich každodenní péči a starost. Děti ze Soviček pro své maminky vyrobily srdíčka, která nazdobily, a přáníčka. Nemohly se dočkat, až dnešního dne tyto dárečky předají. Přejeme našim maminkám všechno nejlepší ke Dni maminek, máme Vás rádi. Sovičky

Jarní trhy a dílničky

V sobotu 25.3.2023 se konaly v Černošicích na náměstí Centra Vráž jarní farmářské trhy. Vychovatelky z naší školní družiny si pro tuto příležitost připravily pro dětské návštěvníky trhů tvůrčí dílničky. Všichni, kdo na trhy zavítali třeba kvůli nákupu bylinek do zahrádky, voňavého koření na vaření, nebo výrobků spojených s velikonočními tradicemi, si mohli se svými dětmi odnést i pěknou jarní dekoraci, kterou si děti sami vyrobily. Vyráběli jsme například barevná velikonoční vajíčka, kytičky hyacintů, otevírací vajíčka a další zajímavé velikonoční výrobky. Dílničky se uskutečnily ve vnitřních prostorách Centra Vráž. Příjemnou chvilku vytvořilo také představení pro děti, které se taktéž uskutečnilo…

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

Jako každý rok se i letos během března ve všech odděleních školní družiny vyrábí dárky k zápisu žáků do 1. tříd. Povídáme si s dětmi o tom, jaké to bylo, když ještě chodily do školky, kdo se těšil do školy a kdo ne. Děti se brzy rozpovídají a vzpomínají na svůj zápis, v paměti loví, jaké úkoly dostaly od paní učitelky, která je měla na starost. Vyprávějí, co jim šlo a s čím měly naopak největší potíže. Přemýšlíme spolu, čím bychom mohli udělat radost budoucím prvňáčkům my. Ukazuji dětem obrázky výrobků z minulých let. Jako vždy vybereme jednoduchý a rychle hotový výrobek s malou odměnou…

Návštěvy školní knihovny

Vážení rodiče, Od března 2023 po domluvě s paní knihovnicí Petrou Mierzwovou školní družina navštěvuje s dětmi školní knihovnu pravidelně každou středu od 13:45 do 14:30 hodin (až do konce školního roku). Jednotlivá oddělení postupně navštěvují knihovnu. První návštěva Soviček, dětí z 1.E a 2.B, se uskutečnila ve středu 8.3.2023.  Současně budou s námi chodit do knihovny Medvídci. V den první návštěvy si děti mohly nechat vystavit průkazku na půjčování knížek (kdo ještě nemá). Členství ve školní knihovně je zdarma. Půjčování knih na dobu jednoho měsíce je bezplatné. Pokud si dítě nechá knihu déle než měsíc, musí si půjčení prodloužit. Stačí přijít s průkazkou nebo napsat email…

Výroba masek ve znamení Masopustu

Masopust je období veselení se, hodování a pití. Někde se masopustu říká fašank, fašinek, šibřinky, končiny, vostatke, vostatky nebo ostatky a znamená, že se hoduje. V dnešní době je Masopust hlavně o víkendu, ale dříve trval od čtvrtka do úterý. Držel se hlavně tučný čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý. Masopustní, karnevalové průvody masek jsou mimo jiného, vítáním jara. Mokropeský Masopust se konal 4.2.2023. Masopustní období je letos ukončeno 22. února Popeleční středou. I když masopustní období pomalu končí můžete si jej ještě prodloužit návštěvou výstavy fotografií s názvem Masopust. Fotografie jsou instalované na plotě před Bolletou, a to do…