Třída 4.A

Pozor! Toto je archivní stránka 4.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 4. – 8. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. – 8. 4. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p  Procvičování pravopisu podstatných jmen  Časování sloves v čase přítomném  Psaní dopisu        Matematika  Písemné násobení dvojciferným činitelem  Písemné dělení jednociferným dělitelem  Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času  Osa úsečky a střed úsečky        Anglický jazyk  Skupina  Opakování lekcí 7 – 9   Uč. a PS str. 46- 47  Úterý – test z lekce 9  2.skupina : stejné jako 1.skupina , ale místo testu se pokračuje ve zkoušení prezentací My free time. Test…

Stroj času

V pátek jsme byli pozvaní na velkou výpravu do minulosti. Navštívili jsme Syrakusy, Řím i Michigan. Za dohledu samotného Archimeda prošlapali cestu od vzniku kola až k parní lokomotivě. Osobně si potřásli rukou s Edisonem a spočítali všechny jeho vynálezy. Vyřešili jsme každý rébus a vše spravili! Interaktivní program Stroj času byl zaměřený na slavné vynálezce a jejich vynálezy. S žáky jsme se stali objeviteli a cestovateli časem. Společně s lektory Lenkou a Jakubem z Besedária jsme absolvovali cestu za velkými vynálezci minulosti. Na této cestě nás čekalo mnoho nesnází, se kterými jsme si museli poradit. Čekala na nás řada aktivit,…

Plán učiva na týden od 28. 3. – 1. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28. – 1. 4. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m  Procvičování pravopisu podstatných jmen  Zvratná slovesa  Čtenářský deník        Matematika  Písemné násobení dvojciferným činitelem  Závislosti a vztahy mezi čísly  Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času  Osa úsečky a střed úsečky        Anglický jazyk  skupina  Lekce 9 – My free time  Uč. + PS str. 44, 45  Úterý – prezentace projektu My free time         2. skupina        – stejné jako 1.skupina,ale prezentace budou ve středu      Přírodověda  Ekosystém pole  Rostliny našich…

Plán učiva na týden od 21. – 25. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. – 25. 3. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Procvičování pravopisu podstatných jmen  Slovesa – osoba, číslo, čas  Jednoduché a složené tvary sloves  Psaní dopisu II.        Matematika  Písemné násobení dvojciferným činitelem  Jízdní řády  Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času  Obvod trojúhelníku        Anglický jazyk  skupina  Lekce 9 – My free time  Uč. + PS – str. 42, 43  Příprava projektu – My free time (powerpoit)                Prezentace projektů v úterý 29. 3.              Přírodověda  Ekosystém pole  Rostliny našich polí – opakování  Živočichové našich polí …

Plán učiva na týden od 14. – 18. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. – 18. 3. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Podstatná jména – opakování  Slovesa  Rozvoj čtenářských dovedností        Matematika  Písemné násobení dvojciferným činitelem  Jízdní řády  Obvod trojúhelníku        Anglický jazyk  1.skupina  Unit 8 – What´s on TV  Uč. + PS – str. 40, 41  V pátek – opakovací test z lekce 8  Čtení anglických knih  2.skup. : stejné jako 1.skup., ALE test napíšeme už ve středu (jednak jsme o malinko napřed a jednak v pátek 4.hodinu už to některým žákům moc nemyslí ) a krátce se seznámíme s…

Plán učiva na týden od 7. – 11. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. – 11. 3. 2022  Třída:  4. A        Český jazyk  Podstatná jména rodu mužského – opakování  Procvičování a upevňování vzorů podstatných jmen  Telefonické rozhovory        Matematika  Čísla větší než 10 000  Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování  Písemné násobení dvojciferným činitelem        Anglický jazyk  skupina: Lekce 8 – What´s on TV  Uč. + PS str. 39, 40  Pá – čtení anglických knih  2.skupina : -lekce 8 – What´s on TV                      – učeb. a PS str.39,40             Přírodověda  Vlastnosti látek – opakování  Ekosystém pole …

Plán učiva na týden od 28. 2. – 4. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28. 2. – 4. 3.2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování a procvičování probraného učiva  Vzory rodu mužského – předseda, soudce  Abeceda   Čtenářský deník        Matematika  Čísla větší než 10 000  Zaokrouhlování  Řešení jednoduchých rovnic        Anglický jazyk  1.skupina  Lekce 7 – Space school – opakování  Uč. + PS str. 37  Středa – test z lekce 7  Lekce 8 – What´s on TV  Uč. + PS str. 38  2.skupina : shrnutí l.7 – My School : uč.a PS str.37                       Test ze 7.lekce – středa                        Lekce 8…