Třída 4.B

Pozor! Toto je archivní stránka 4.B ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Bc. Petra Horáková

Aktuálně ze třídy

Divadlo

Cestování nás už trochu unavilo. Přemýšleli jsme, co nám v dnešní nelehké době chybí. Koupili jsme si vstupenky, společensky jsme se oblékli a vydali se do divadla Kampa. Zrovna hráli muzikál ,,Země je placatá, nebo tě zabiju´´. Pak jsme se usadili a představení mohlo začít. Tento děj se odehrával na konci 19. století a ještě někteří lidé přesně nevěděli, zda země někde nekončí. Nemohli se přesvědčit, protože nebylo ještě tak rozšířené cestování. Vše probíhalo na jedné oceánské lodi. V představení bylo mnoho hezkých písniček a děj měl rychlý spád. Ani jsme si nevšimli, že už je přestávka. Po malé pauze…

Krkavcovití

V pátek 20.4. proběhl ve škole další vzdělávací pořad tentokrát s názvem Krkavcovití. Program byl velmi poutavý a zajímavý, největší ovace sklidil krkavec Dyk a vrána Tom, kteří nám ukázali svou inteligenci a šikovnost. Skvělí byli ovšem i ptáci kavka a sojka.    

Houby – přednáška s mykologem

Ve čtvrtek 19.4. jsme se ve škole zúčastnili přednášky na téma houby. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a užitečných informací a naše znalosti si poté vyzkoušeli prostřednictvím houbařského kvízu. Měli jsme  i možnost si prohlédnout živé houby, které v tuto dobu můžeme najít v lese. Pro více informací se mlžete podívat na webové stránky www.naturatlas.cz      

Gotická Praha

Ve středu 18.4. jsme se vypravili na další vlastivědnou procházku. Naším cílem byla tentokrát gotická Praha. Naší výpravu jsme začali u Prašné brány, kde jsme se dozvěděli, že ve středověku sloužila jako sklad střelného prachu. Pokračovali jsme ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme si vyslechli dvě zajímavé pověsti. Dále jsme se přesunuli do Ungeltu, dozvěděli jsme se, k čemu složilo dříve clo, které se v Ungeltu vybíralo od kupců a pokračovali na Staroměstské náměstí, kde jsme si kromě radnice, orloje a sochy Mistra Jana Husa ukázali rovněž Dům U Kamenného zvonu , kde přebýval Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou. Pokračovali…

Vyšehradské pověsti

V úterý 10.4. jsme se vydali na další vlastivědnou procházku. Tentokrát jsme se byli podívat na Vyšehradě, kde jsme měli zaměřený program na pověsti, neboť Vyšehrad je s českými pověstmi neodmyslitelně spjat. Procházku jsme začali u nejstarší rotundy na našem území, a to u rotundy sv. Martina, pokračovali jsme dále ke kostelu Petra a Pavla, kde jsme se zaměřili na gotické prvky a cestou plnili úkoly zaměřené právě na pověsti. Formou divadelního představení, které jsme sehráli, jsme si připomněli pověsti O Libuši, Přemyslu Oráčovi a O Horymírovi. Průvodkyně Anežka nám pověděla ještě dvě pověsti, které jsme neznali, a to Lumír…

Výlet do keltské mytologie

Dnes nás svou návštěvou poctil hudební soubor paní Slavické. V podání tohoto souboru jsme se před Vánoci vydali na putování po tradicích zimních svátků. Tentokrát nás pozvali na hudební toulky keltskou mytologií. Provázeli nás irští patroni svatá Brigita a svatý Patrik,. Prostřednictvím krásné hudby nás zavedli do časů a míst, kde žili a určitě ještě žijí tajemné bytosti – SIDHE, LEPRIKON, ELF, ŠOTEK, TROLL I DRYÁDA. Některé jsme spatřili i na vlastní oči. Hudba byla prokládána vyprávěním paní Slavické o těchto bytostech i o místech, kde se keltská kultura rozvíjela. Poznali jsme také dva hudební nástroje, které jsou specifické jen…

Zkoumání přírodnin pod mikroskopem

Dnes 18.1. 2018 jsme si v rámci přírodovědy vyzkoušeli práci s mikroskopem, kterou si pro třídu připravil Bertík Doležal. Přinesl mikroskop i několik vzorků, a tak jsme se mohli podívat, jak svět vypadá pod mikroskopem. Bertík vše nachystal, nasvítil, přiblížil a mohlo se začít. Nejprve jsme se podívali na kousek horniny buližníku, který se v četném množství nachází na Plzeňsku, poté jsme zkoumali lišejník, pestík lišejníku a kousek dřeva. Nakonec nás Bertík vyzval, abychom si našli nějakou věc, na kterou se chceme podívat pod mikroskopem. Takže jsme měli možnost vidět přiblíženou část květu, papíru, kůže, vlasu, rohlíku, tuhy, atd. Celá hodina…