Třída 5.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251 001 790
 mavaclavkova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Seznamte se – VRABEC

SEZNAMTE SE – VRABEC Vrabci se na našem území vyskytují ve dvou druzích- vrabec domácí a vrabec polní. VRABEC DOMÁCÍ (šedá hlava) je nejrozšířenějším ptákem na světe. v Americe, Africe, Austrálii a na Novém Zélandu byl vysazen uměle. Pravděpodobně pochází z Asie, do Evropy se dostal před tisíci lety. Vrabec domácí je stálý druh. Celoročně žije v početných, mnohdy i několikasetčlenných hejnech. Dospělci se živí především rostlinnou stravou, příležitostně krmením pro hospodářská zvířata nebo odpadky z domácnosti, mláďata krmí drobným hmyzem. Často bývá agresivní a zmocňuje se hnízd jiných druhů ptáků. Svá hnízda si usilovně brání. V Česku jej nalezneme…

Přehled učiva na týden 17.-21.ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.-21.ledna  Třída:  5.E      Český jazyk  Podstatná jména  Práce s texty- rozbor textů, význam slov, procvičování probraných gramatických jevů  Rozvoj fantazie, porozumění textu  Lidová slovesnost- workshop ve školní knihovně (pondělí)        Matematika  NEMIND  Desetinná čísla, zlomky  Procvičování – písemné dělení dvojciferným činitelem, slovní úlohy,  Problémové úlohy s využitím probraných početních operací    MIND  Písemné dělení dvojciferným dělitelem, průměrná rychlost, počítání s velkými čísly – konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.      Anglický jazyk  Clil    Přírodověda  Tropický pás – poušť  Subtropický podnebný pás    Vlastivěda  Kapitola 12. – pokračování:   1. světová válka, Odpor proti…

Přehled učiva na týden 10. – 14.ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.1.-14.1.  Třída:  5.E      Český jazyk  Podstatná jména, přídavná jména  Procvičování učiva prvního pololetí  Zdokonalování čtenářských a stylistických dovedností  úterý 11.1. pololetní písemná práce- klasifikované    Matematika  NEMIND  Dělení dvojciferným číslem  procvičování učiva prvního pololetí  čtvrtek 13.1. pololetní písemná práce– klasifikované       MIND- Příprava na pololetní písemnou práci   pátek 14.1. pololetní písemná práce-klasifikované,         Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Podnebné pásy – tropy    Do 11.1. odevzdat dobrovolné referáty – viz. Info. ve škole z 4.1. a Teams z 3.1  Do středy 12.1.19h možno vypracovat ve Forms dobrovolný kvíz, viz info. z 3.1.        Vlastivěda  nové: Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti    pondělí 10.1. klasifikované – opakování látky…

PTAČÍ HODINKA 7.1.-9.1. – sčítáme ptáky na krmítku

MÁTE – LI CHUŤ, ZAPOJTE SE 🙂 https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe   Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Cíle Ptačí hodinky jsou Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách….

Přehled učiva na týden 3.-7.ledna 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.1. – 7.1. 2022  Třída:  5.E      Český jazyk  Slovní druhy, podstatná jména Procvičování, příprava na pololetní písemnou práci- mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, předpony s, se, z, ze, vz, zdvojené souhlásky (kořen +příponová část, předpona + kořen), bě, pě, mě, vě, slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem, antonyma, synonyma, vyjmenovaná slova a slova příbuzná  Klasifikované – středa 5.1.- diktát  Pololetní písemná práce – úterý 11.1.        Matematika  MIND  Dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem – konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  Procvičování zlomky a násobilka.   Pololetní písemná práce- 14.1. 2021    NEMIND …

…neměly by maso míti samou kost

„Nehraj si s jídlem!“, slýchávají děti. Ve škole to občas bývá i obráceně. „Nejez to! Je to na tvoření, ne k jídlu!“ To byl případ i tohoto předvánočního tvoření, kdy jsme vytvářeli ryby mozaikou z těstovin. A opravdu nemají žádné kosti. Dětem se moc povedly 🙂   „ČISTĚ TĚSTOVINOVÉ“   PO NABARVENÍ