Třída 5.E

Třídní učitel:

Václavková Martina, Mgr.

 tel: 251 001 790
 mavaclavkova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Přehled na týden 27.6.-30.6.

PLÁN NA TÝDEN OD   27.6.-30.6.  Třída:  5.E      Pondělí 27.6.    Tvořivé šicí dopoledne s paní Belhovou  S sebou: jehlu, kterou dokážete navléci, nit, 10-20 špendlíků (ostatní šicí potřeby jsou již ve škole)  Knížka na čtení  Konec výuky 12.35  PŘINESTE CHYBĚJÍCÍ UČEBNICE NEBO FINANCE ZA NĚ  Úterý 28.6.  VÝLET NA FARMU HOMOLKA do Bělče  Sraz 7.55 před školou- roh hřiště a jídelny  Návrat do 13h  S sebou: předem zakoupení jízdenky na vlak (tam Mokropsy-Běleč s přestupem v Zadní Třebani), zpět Zadní Třebaň- Mokropsy  S sebou – oblečení sportovního typu (raději i pláštěnku), turistickou obuv, svačina, pití, kapesné dle zvážení…

Sportovní den

Dnes. v pátek 24.6., jsme se zúčastnili mezitřídního turnaje pátých tříd v rámci sportovního dne druhého stupně. Žáci bojovali statečně. Náš tým se umístil na pěkném třetím místě. Děkujeme za zorganizování.  

Červnové setkání

Rodiče naší třídy zavedli velmi hezkou, milou tradici. Začátkem roku a ke konci školního roku se společně setkáme mimo „školu“. Dnes jsme si takové neformální setkání dopřáli. Počasí nás donutilo změnit lokalitu, ale hlavní organizátor pan Kurel se nenechal odradit a bleskově zařídil změnu místa. Sekali jsme se v příjemném prostředí kavárny Cafe Vera. Přišli rodiče i děti. Příjemně jsme si popovídali, ochutnali domácí dobroty a plody zahrad. Bylo velmi příjemné.   Děkujeme za krásné dárky, květiny a výbornou spolupráci během doby, kdy jste nám svěřili svá dítka.   Přejeme pohodové léto a hodně štěstí na fajn průvodce na cestě…

Výprava do pravěkých moří

Dnes jsme se vydali společně s RNDr. Štěpánem Rakem, Ph.D. proti proudu času. Vypravili jsme se na lov obyvatel prvohorních moří. Že již nežijí? A moře, že my nemáme? No, to víme. Ale moře tu kdysi bylo a  těla živočichů můžeme nalézt v podobě zkamenělin. A ty byly dnešním zamýšleným úlovkem. Náš průvodce dětem slíbil, že zkamenělinu dnes najde každý. A měl pravdu. Nejdříve jsme si připomněli, co to zkameněliny jsou a jak vznikají. Pověděli jsme si o stáří hornin v okolí Prahy i o tom, kde a jaké zkameněliny bychom dnes mohli najít. Dozvěděli jsme se i zajímavosti. Víte,…

Seznamte se: KRUTIHLAV OBECNÝ

Krutihlav obecný je pták s délkou těla okolo 17 cm. Řadíme ho mezi datlovité. Je to nenápadný pták zbarvený shora hnědě skvrnitě a zespodu světleji. Přes oko má tmavší hnědý proužek. Obě pohlaví i mláďata jsou zbarveni stejně. Jeho zbarvení se podobá kůře stromů.  Při jeho typickém přikrčeném posezu na větvi je proto obtížné jej spatřit. Výrazný hlasový projev krutihlava lze ovšem přeslechnout jen stěží. Typické je také jeho obranné chování, které například používá je-li vyrušen při hnízdění. Kroutí hlavou na velmi ohebném krku naježí peří na hlavě a někdy i syčí. Má dlouhý, ale měkký ocas o nějž se…

Přehled na týden 20.6.- 24.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.6.-24.6.  Třída:  5.E    pondělí 20.6. vyrážíme na GEOLOGICKOU EXKURZI- informace jsem již posílala.  v úterý 21.6. proběhne výuka dle rozvrhu   ve středu 22.6. BUDEME VYBÍRAT UČEBNICE (původně jsem to plánovala na pátek), výuka dle rozvrhu, ODNESETE SI DOMŮ VĚCI NA VV   čtvrtek 23.6. je MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO   v pátek 24.6. proběhne pro 5.-9. ročníky SPORTOVNÍ DEN (jak přesně bude tento den probíhat zjistím a povím vám včas) – odnesete si domů věci na TV  Český jazyk  Opakování probraného učiva  Rozvoj čtenářských dovedností  NOSTE SI PROSÍM VLASTNÍ KNIHU      Matematika  Nemind…

SMÍCHOV CITY

Dnes jsme se vypravili do Prahy na exkurzi vznikajícího SMÍCHOV CITY. Podle toho, co jsme se dnes dozvěděli, v oblasti Smíchova vyroste během deseti let „město ve městě“. Na exkurzi staveniště jsme byli pozváni jedním z developerů, který je otcem naší Lindy. Pozvání jsme velmi rádi přijali. Předem jsme se seznámili se zásadami bezpečného pohybu po staveništi, na vlastním staveništi jsme pak byli vybaveni vestami a helmami. Náš hostitel  nás v buňkovišti seznámil s historií místa, kde SMÍCHOV CITY vzniká, s tím, co vše je potřeba zajistit a zařídit, než začnou práce na místě- než se může rýpnout do země….