Třída 5.E

Třídní učitel:

Mgr. Martina Václavková

 tel: 251 001 790
 mavaclavkova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Kreslíme přírodou

Páteční celovyučovací venkovní čas jsme využili kromě úklidu také k dalším aktivitám. Pozorovali jsme změny v přírodě, poznávali jsme přírodniny. Tvořivé překvapení na děti „čekalo“ v okolí basketbalového hřiště. Dostaly čtvrtky a pokyn: „Běžte a namalujte obrázek“. První výrazy byly zmatení a překvapení a kormě mimických gest byly slyšet i hlášky typu: „Já si nevzal pastelky“, „Nevěděla jsem, že s sebou něco máme mít na kreslení.“, „Jak, jako namalujte“, „Čím asi jako?“. Panika však nebyla třeba. Vše potřebné měly děti kolem sebe. Ano, přírodu. Ta je plná barev. Její barvy se v průběhu roku mění. Když děti pochopily, co mají…

Plán učiva na týden 20.-24.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.-24.září  Třída:  5.E      Český jazyk  Opakování učiva 4.ročníku  Rozšiřování slovní zásoby, význam slov, čtení s porozuměním  Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves  Slovní druhy  Cvičný diktát (bude oznámen den předem)- do žk jen 1, nepodařené nebudou hodnoceny    Matematika  MIND- Opakování učiva 4.r.- konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.   8.10.- Opakovací písemná práce 4.r.    NeMIND  Opakování učiva 4.r  Slovní úlohy, násobení, dělení  Zaokrouhlování  Řady, pavučiny  Práce v učebnici a pracovních sešitech bude zadána během hodin    Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Pozorujeme neživou přírodu  Horniny a nerosty-úvod  Minitestík – podmínky života na Zemi- do žk jen 1…

Pomáháme přírodě – UKLIĎME ČESKO

V pátek 17.září jsme se zúčastnili akce UKLIĎME ČESKO, při které dobrovolníci pomáhají přírodě. Pomáhali jsme zbavit se jí věcí, co do ní nepatří, věcí, které v ní zanechali nepořádní lidé nevážící si životního prostředí. Společně se 4.E jsme se ujali oblasti v okolí basketbalového hřiště. Sbírali jsme i cestou na „svou“ lokalitu. Děti se předháněly, kdo objeví větší „obludnost“. Povídali jsme si o materiálech a děti odhadovaly, za jakou dobu se v přírodě rozloží. U mnohých jsme byli překvapeni. Myslím, že akce se vydařila. Pobyli jsme celé dopoledne na čerstvém vzduchu, ušli jsme skoro deset km, nezmokli jsme a…

Přehled učiva na týden 13.-17.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.-17.9.2021  Třída:  5.E      Český jazyk  Opakování učiva 4.ročníku  Cvičné diktáty a doplňovací cvičení  Procvičování gramatických jevů  Práce s texty  Čtení s porozuměním    Matematika  MIND- Opakování učiva 4.r.- konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.   8.10.- Opakovací písemná práce 4.r.    NEMIND  Opakování učiva 4.ročníku  Malá a velká násobilka  Početní operace s velkými čísly, čtení a zaokrouhlování čísel  pyramidy, sousedi, součtové čtverce  Slovní úlohy    Anglický jazyk  Clil    Přírodověda  Opakování 4.ročníku  Podmínky života na Zemi  Vlastivěda  Opakování látky 4.ročníku  Historické kvízy  Báje a pověsti    Další informace: …

O DUŠI LESA – setkání s autorkou

V červnu vyšla knížka O duši lesa. Sama její autorka Daniela Králová jí nazývá živou knihou. Dnes měli žáci 5.E a 4.E možnost se s ní setkat a o její knize si s ní popovídat. V knížce je propojen knížní „papírový“ příběh s příběhem v elektronické podobě, ke kterému se čtenář dostane pomocí QR kódů. Každý z příběhů je trochu jiný, ale oba (ten v knize i ten na internetu) mají nemálo společného. Co všechno, to neprozradíme. Povídali jsme si o vztahu člověka k přírodě, o tom, co nám příroda dává, čím obohacuje naši duši. Dozvěděli jsme se o vzniku…

Olympijský běh

Ve středu 8.září se žáci naší třídy zúčastnili atletické akce s názvem Olympijský běh. Běželi 500m. Skoro všichni se vydali na dráhu, neběželo jen pár dětí, kterým v tom zabránily zdravotní důvody. Běžci statečně doběhli, nikdo cestou „neodpadl“. Nerychlejší byla Míša a Karel. Všichni dostali medaili, diplom a proteinovou tyčinku. 🙂  

Přehled učiva na týden 6.-10.září

Milý žáci, učebnice jsme si rozdali v pátek, kdo ve škole nebyl, na toho čekají u mě. Sešity a pracovní sešity jsme si také již nadepsali. Mějte prosím sešity i učebnice obalené a k půjčeným i svým pomůckám se chovejte šetrně a ohleduplně. Pozorně poslouchejte vyučující, co na který předmět budete potřebovat, ať nenosíte zbytečnosti, ale ať máte vždy vše potřebné, bude se tak lépe pracovat vám i ostatním. Potřeby na tvoření (vv, pč) budeme mít, stejně jako loni, vzadu v poličce ve třídě. Tělocviky si nechávejte v šatní skříňce, letos máte pana učitele Čiháka, dozvíte se od něho, jak…