Třída 7.C

Třídní učitel:

Šafránková Marcela, Ing.

 tel: 251001795
 msafrankova@zscernos.cz

učitel
rozvrh