Družina

Pozor! Toto je archivní stránka Družina ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou pod vedením vychovatelky Drahomíry Kocourkové

Kroužek pro děti navštěvující školní družinu probíhal od února do června 2016. Z důvodu zachování kvality kurz navštěvovalo 15 dětí z 2.a 3.tříd. Kroužek je postaven na metodě Betty Edwards, která rozvinula metodu kreslení zaměřenou na rozvíjení pravé mozkové hemisféry. Tato metoda je považována za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního kurzu tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji. Děti se během kurzu postupně naučily používat různé druhy tužek, vnímat světlo a stín, naučili jsme se kreslit pastelkami, míchat různé odstíny barev, propadli jsme kouzlu akvarelových pastelek a nakonec jsme…

DRUŽINA: Turnaj o putovní pohár ŠD 2016

V úterý 24. 5. se uskutečnil na hřišti u ZŠ Pod Školou turnaj ve vybíjené mezi ŠD ul. Komenského a ŠD ul. Pod Školou. Děti soutěžily v malé a velké vybíjené. Při sportovním odpoledni si děti užívaly nejenom napínavé hry, ale i mohutného fandění svému týmu. Putovní pohár ŠD letos vyhrály děti ze ŠD ul. Pod Školou. Vítěznému družstvu gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za účast a poctivou hru. Už nyní se těšíme na příští školní rok, kdy plánujeme zopakování této sportovní akce. Vychovatelky ŠD

DRUŽINA: Pokračování projektu Domeček na stromě (Medvídci)

Co dělaly děti ze 2. odd. (Medvídci) v uplynulých měsících? Jejich „kouzelný“ domeček je přenesl hned do dvou nových dobrodružství. Pomocí čtení na pokračování jsme nejprve navštívili dobu tajemného rytíře, tedy středověký hrad. Postavili jsme několik hradů z krabic od mléka, namalovali si svůj erb, pokusili se obléknout rytíře a vyrobit mu koně. Nakonec jsme zvládli i slušivou přilbu a naučili se střílet na terč. Nedlouho potom se děti přenesly do dobrodružství v říši pyramid, kde pomáhaly královně Hutepi najít knihu mrtvých. Z mnoha činností vyhrálo bludiště ze sirek, které symbolizovalo spleť chodeb v pyramidě a které jsme si projížděli…

Družina: Návštěva školní knihovny

Ve čtvrtek 21. 4. navštívily vychovatelky s dětmi školní knihovnu. Prvními návštěvníky byly děti z 3. a 4. oddělení. Postupně navštíví školní knihovnu i ostatní oddělení. Po domluvě s knihovnicí paní Šnajperkovou, budou družinové děti, které mají zájem o půjčování knížek, navštěvovat s vychovatelkami školní knihovnu pravidelně každé úterý a čtvrtek od 13:30 hodin. Jana Marková

Družina: Slavnosti Morany 2016

V sobotu 9. dubna se školní družina zúčastnila soutěže o nejkrásnější Moranu. V oddělení Tygříků se děti na soutěž pečlivě připravovaly a úkolu vyrobit tu nejkrásnější Moranu se zhostily opravdu zodpovědně. Soutěž se konala v obci Lety na louce u řeky, kde byl připraven zábavný program pro děti, kreativní dílničky a celým odpolednem nás provázely staropražské písničky Jaroslava Fritsche, lidová muzika Notičky a další vystoupení. Akce vyvrcholila zapálením a vhozením Moran do řeky Berounky. Přestože jsme soutěž o nejkrásnější Moranu nevyhráli, strávili jsme s dětmi a jejich rodiči příjemné odpoledne. Drahomíra Kocourková    

Družina: Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kresby dětí, které navštěvují ve školní družině kroužek zaměřený na metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou. Děti se prozatím seznámily se způsoby, jak je možné používat různé druhy tužek, gumu a pastelky. Zdokonalují schopnost koncetrace, učí se vnímat jednotlivé detaily, krásu a rozvíjet cit k umění. Drahomíra Kocourková