Třída Družina-2021

Aktuálně ze třídy

Medvídci v první polovině ledna

V první polovině ledna jsme se věnovali hlavně ptáčkům, tedy těm, kteří u nás na zimu zůstávají. Povídali jsme si o tzv. Ptačí hodince, kterou zaštiťuje Česká společnost ornitologická (ČSO), pustili jsme si krátká ptačí videa na jejich stránkách a ukázali si výukové karty, na kterých je každý ptáček detailně popsán, a to včetně vybarvení. Díky této společnosti jsme si mohli nejznámější ptáčky poslechnout, zpěv to byl krásný. V oddělení jsme si na toto téma vyrobili krmítko. Nejdříve bylo potřeba natřít papír inkoustem, inkoust jsme si naředili vodou, to aby byl světlejší, na vzniklé pozadí jsme zmizíkem nakreslili sněhové vločky….

Děkujeme za podporu na adventních trzích

Vážení rodiče a přátelé školy, rády bychom jménem školní družiny poděkovaly všem, kteří přispěli koupí vánočních dětských dekorací na charitativní akci Děti dětem do DD Lety a pěstounských rodin. Naše měsíční přípravy na Mikulášské trhy byly opravdu smysluplné. Děkujeme všem dětem za velikou píli, všem rodičům za podporu. I v této nelehké době se trhy staly nádhernou možností se vánočně naladit, zapomenout na chvíli na starosti všedních dní. Rády bychom vám za školní družinu popřály krásné a pohodové Vánoce, zdraví a štěstí v této nelehké době. Vychovatelky ŠD

Tvoření na vánoční trhy

Letos jsme i přes covidovou situaci mohli uspořádat tradiční vánoční trhy. S dětmi jsme se celý měsíc věnovali tvorbě krásných výrobků, které jste si mohli na trzích zakoupit. Děti byly neuvěřitelně šikovné a pracovité a společně jsme vyrobili opravdu mnoho věcí. Bylo to skvělé a dětem moc děkuji za spolupráci.    

Návštěvy školní knihovny

Od ledna 2022 po domluvě s paní knihovnicí Petrou Mierzwovou bude školní družina navštěvovat s dětmi školní knihovnu pravidelně každou středu od 13:45 do 14:30 hodin (až do konce školního roku). Jednotlivá oddělení se budou každý týden střídat. Vychovatelky děti upozorní předem, který týden se do knihovny vypraví. V den první návštěvy si budou děti moci nechat vystavit průkazku na půjčování knížek (kdo ještě nemá). Členství ve školní knihovně je zdarma. Půjčování knih na dobu jednoho měsíce je bezplatné, pokud si dítě nechá knihu déle než měsíc, musí si půjčení prodloužit (stačí přijít s průkazkou nebo napsat email paní Mierzwové:…

Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí! To je sporné, zlobit se dá i při hraní. Ale nám to nevadí, od toho přeci všechny ty hry jsou, aby se děti naučily dodržovat pravidla, spolupracovat spolu a tolerovat nedostatky ostatních. A tak své fyzické napětí z dopoledního sezení v lavici chodíme uvolňovat do tělocvičny každý čtvrtek. Abychom o tento blahodárný pohyb neochudili další oddělení ŠD, každý týden jsou v tělocvičně jiná oddělení spolu s Medvídky. A tak vznikla zájmová činnost sportovní: Kdo si hraje, nezlobí. Děti se učí hrát různé hry, které mají možnost vyzkoušet se svými vychovatelkami i jinde než v tělocvičně. Nejčastěji hrajeme…

Canisterapie ze Širokadaleka

Ing. Filip Suk Za projektem O Psech ze Širokadaleka stojím protože, mě vždy bavilo propojovat světy zvířat a lidí.Za 15 let se mi podařilo rozšířit povědomí do stovek škol v ČR. Ovšem stále existuje spousta lidí, která o canisterapii ani neslyšela. Má vize je jednoduchá – inspirovat, vychovávat a pomáhat všude kde to jen půjde.Mám dar rozumět si se psy. Oni to na mne poznají, pejsci vědí, kdo jsem. Za vše co pro mě psi během života udělali, cítím velkou vděčnost a určitou povinnost se jim odvděčit. Jsem psí patron a skrze přednášky a setkání předávám své poselství. Dnes jsme u nás v družině…

LEDEN 2022

Chystáme se na kuličkiádu ( děti  začaly pilně trénovat ). Z večerníčkového špalíčku máme Jáju a Páju. Od 7. – 9. 1. 2022 bude probíhat celosvětová akce „Ptačí hodinka „, na kterou děti připravím, pokud se budou chtít doma zúčastnit.