Třída Družina-2021

Aktuálně ze třídy

Medvědí pravidla, bodování, začínáme tvořit a chodíme ven

Jak se nám daří v září? V letošním školním roce 2021/2022 se v Medvídcích sešlo celkem 30 dětí. Většinu tvoří prvňáčci z 1.D, doplňují je druháci ze 2.D. Jsme super parta. Protože pro prvňáčky je toho ve škole spousta nového, oceňuji pomoc druháků, a to nejen při tvoření v oddělení, ale hlavně v doprovázení dětí do šaten. V prvních týdnech jsme si četli a vysvětlovali pravidla z tzv. Družinového desatera o chování se v družině, nacvičili si sebeobsluhu v jídelně, osvojili si bezpečnostní pravidla na hřišti, pravidla nošení roušek a zvýšené hygieny. Ukázali si, kde co je: ať už WC,…