Třída 3.B

Třídní učitel:

Řezníčková Lenka, Mgr.

 tel: 251001603
 lreznickova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Ukliďme Česko

Naše škola se zúčastnila dobrovolné úklidové akce, která probíhala po celé ČR. Cílem akce je uklidit nepořádek ve své obci a vést děti k zodpovědnosti za “ svůj“ nepořádek.

Olympijský běh

Ve středu 8. září se na naší škole konal T- mobile olympijský běh. Pod záštitou Českého olympijského výboru  se běžel vytrvalostní běh – mladší děti běžely 500 m. Počasí nám přálo a celý den svítilo sluníčko.

Plán učiva 6. 9. – 10. 9. 2021 (3. B)

Vážení rodiče, posílám plán učiva na příští týden od 6. 9. – 10. 9. 2021.   PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 6. 9. – 10. 9. 2021 Třída: 3. B     Český jazyk Opakování učiva z 2. ročníku:   Psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách. Věta, slovo, slabika, hláska. Doplňování správných slov do vět, slovosled. Abeceda. Doplňování u, ů, ú. Opis, přepis textu, diktát.   Čtení s porozuměním Čtení z knížky: Mach a Šebestová na cestách Matematika Opakování učiva z 2. ročníku:   Sčítání a odčítání do 100, opakování násobilky, slovní úlohy. Finanční gramotnost.   Anglický jazyk Opakování učiva…