Třída 3.B

Třídní učitel:

Řezníčková Lenka, Mgr.

 tel: 251001603
 lreznickova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy