Třída 3.E

Třídní učitel:

Ing. Dušková Zora

 tel: 251001452
 zduskova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Lekce plavání v květnu

Žáci budou v květnu pravidelně každou středu docházet na lekce plavání, které se uskuteční v bazéně v Radotíně. První dvouhodinová lekce již proběhla ve středu 3.5. Děti si na ní zopakovaly základní plavecké dovednosti z předchozích let, které budou v následujících týdnech dále prohlubovat a zdokonalovat. 🙂  

Den čarodějných účesů

V pátek 28.4. se ve škole uskutečnila akce s názvem Den čarodějných účesů. Akce byla navržena žáky a schválena školním parlamentem. Žáci 3.E se do akce také zapojili a přišli do školy s velmi originálními účesy a čarodějnými převleky. Na fotografii níže můžete vidět, jak se jim převleky povedly. 🙂