5. Tygříci

Vychovatel:

Kocourková Drahomíra

 tel: 606 049 869

Aktuálně ze třídy

VESELÁ PODZIMNÍ OLYMPIÁDA

Tento rok během měsíce října naše družina uskuteční tradiční Veselou podzimní olympiádu, které se zúčastní děti ze všech našich oddělení. Pro děti jsme si připravili opět zajímavé soutěže zábavnou formou, při kterých si procvičí svoji tělesnou zdatnost a zručnost. Děti obdrží bodovací kartičky, do kterých jim vychovatelé budou zapisovat výsledky z jednotlivých soutěží a ke konci je vyhodnotí. Po skončení olympiády děti budou za své výsledky náležitě odměněny. Doufáme, že se všem jako každý rok tato akce bude líbit a že i počasí nám bude nakloněno. Už se všichni moc těšíme! Ivana Cullen a Radek Nosek vychovatelé

Kroužek kreslení PMH pokračuje ve školní družině i v letošním roce

Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou jsem otevřela pro děti ze školní družiny v druhé polovině září. Kreslení je založeno na metodě Betty Edwards, která rozvinula metodu kreslení zaměřenou na rozvíjení pravé mozkové hemisféry. Tato metoda je považována za nejefektivnější moderní vyučovací metodu kreslení. Děti rozvíjí svoji kreativitu, fantazii, tvořivost a cit pro detail, učí se více vnímat okolí, které nás obklopuje. Pro velký zájem kroužek probíhá každé úterý a středu. Základem kresby je kreslení tužkou, proto se této technice věnujeme jako první. Děti se postupně seznamují s různými druhy tužek a učí se, jak je používat. Učíme se, co je světlo…

Září u Tygříků

Září uteklo jako voda a my jsme se v oddělení Tygříků stačili všichni seznámit a najít si nové kamarády. Strávili jsme slunné dny venku a došli jsme si na zmrzlinu. Děti nakreslily první podzimní obrázky, které se jim moc povedly. Vyzkoušely si různé výtvarné techniky. A co nás čeká dál? Tradiční podzimní olympiáda, která se pro velký zájem koná každý říjen.  

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, prázdniny utekly jako voda a začíná nám nový školní rok. Do oddělení Tygříků budou v letošním školním roce chodit děti z 3.E a část dětí z 2.E. Třídu 2.E jsme z kapacitních důvodů museli rozdělit. Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loňský školní rok: do 13:50 nebo po 15:00 hod. Organizace: Školní družina je v provozu již od úterý 1. 9., ranní družina od středy 2. 9., která je ve 3. oddělení (Sovičky) od 7:00 do 7:45 hod., děti mohou přicházet nejpozději do 7:30 hod. V úterý 1. 9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45 hodin, ve středu a ve čtvrtek ve 12 hod. V pátek dle rozvrhu dětí. Na obědě…