Třída 8.A

Pozor! Toto je archivní stránka 8.A ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Dvořáková Jarmila, Mgr.

Aktuálně ze třídy

VÝLET DO HUDLIC

Dne 28.6.2021 jsme se na závěr školního roku vydali na literárně-vlastivědnou exkurzi do Hudlic u Berouna. Jeli jsme vlakem do Berouna a potom pěšky přes kopec Děd do obce Hudlice. Trasa byla dlouhá asi 10 km a cestou jsme navštívili rozhlednu na vrchu Děd. Ač bylo velmi parné počasí, cestu jsme s mírným remcáním zvládli všichni. V Hudlicích jsme navštívili rodný dům Josefa Jungmanna. Nazpátek už se jelo po lehkém občerstvení jen busem a vlakem. Vrátili jsme se kolem třetí hodiny lehce zmoženi :). Tak zase někdy příště!!!!

VÍTĚZSTVÍ NA SPORTOVNÍM DNI

Dne 24.6.2021 proběhl ve škole sportovní den v režii Žákovského parlamentu naší školy. Osmé ročníky se utkaly v házené a naše třída slavně zvítězila v tvrdé konkurenci!!! Huráááá!

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

Závěrečná písemná práce z matematiky se bude psát v úterý 15.6.2021. Úlohy budou z následujících témat: Mocniny a druhá odmocnina Pythagorova věta Mnohočleny Lineární rovnice Kruh, kružnice Geometrie – Thaletova kružnice