Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost  i žákům 1. a 2. ročníků základní školy, kteří doposud školu prezenčně navštěvovali.Základní škola poskytne žákům vzdělávání distančním způsobem. Školní družina je do odvolání zrušena. Rodiče žáků 1. a 2. ročníku dostanou podrobnější informace od svých třídních učitelek. Školní jídelna zůstává v provozu a poskytuje v nezměněném režimu žákům dotované obědy do vydezinfikovaných jídlonosičů.

Zemřela paní učitelka Márinka Novotná

Včera zemřela ve věku devadesáti let bývalá paní učitelka Márinka Novotná (rozená Vošalíková). V naší základní škole i v mateřských školách na Vráži a v Mokropsech mnoho let vychovávala celé generace kluků a holek, dnes už rodičů i prarodičů. Ti všichni si ji budou pamatovat jako laskavou a milou paní učitelku, která se zapsala nejen do historie naší školy, celého města, ale jistě i do srdcí mnoha svých žáčků. Na počest paní učitelky Márinky Novotné byl dnes na škole vyvěšen černý prapor.

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

Milí deváťáci, sedmáci a páťáci, zapomněli jste, kdy si máte ve škole vyzvednout svou přihlášku na střední školu či víceleté gymnázium? Nezoufejte, všechny informace naleznete v tomto článku. Pokud by vás zajímaly i další termíny související s letošním přijímacím řízením, podívejte se do záložky Pro rodiče – Přijímací řízení na SŠ.

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, končí 1. pololetí školního roku 2020 – 2021 (tentokrát trochu netradičně). Ve čtvrtek 28. 1. dostanou výpis vysvědčení v papírové formě pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci obdrží výpis v den, kdy přijdou do školy. Jejich hodnocení bude k nahlédnutí od 28. 1. v programu Bakaláři (klasifikace – pololetní klasifikace – zobrazení výpisu) a zároveň obdržíte výpis vysvědčení v PDF formě od svého třídního učitele. V rámci organizace školního roku došlo i ke změně ve vyhlášení ředitelského volna.