STÁVKA v pondělí 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 zaměstnanci naší školy vstoupí do jednodenní stávky, kterou organizují školské odbory. Tento den bude škola uzavřena. Rádi bychom Vám vysvětlili důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí. Plánované škrty v rozpočtu na školství v roce 2024 vnímáme jako cestu zpět, která jednoznačně povede ke snižování úrovně vzdělávání v Česku, zastavení pozitivních trendů ve školství a výraznému odklonu od Strategie 2030+, která představuje vizi moderního vzdělávání všech žáků a studentů, a tudíž naši společnou budoucnost. Připadá nám důležité zdůraznit, že nebojujeme za naše platy, jak by se při sledování médií mohlo zdát, ale za…

Do školy chodíme včas!

Žádáme všechny rodiče, aby dohlédli na včasný příchod svých dětí do školy. Dle školního řádu by měly být všechny děti v 7.55 ve své třídě, aby měly možnost připravit se v klidu na výuku. Bohužel se tak v posledních dnech neděje a stále přibývají pozdní příchody, čímž je narušován začátek vyučování. Děkujeme za spolupráci.  

Jak se povedl Kolíčkový den?

Ve spolupráci s nadací Jedličkova ústavu proběhla na naší škole veřejná sbírka na podporu žáků a klientů škol Jedličkova ústavu. Vybrané finanční prostředky budou využity v oblasti sociální a pracovní rehabilitace, pro bezbariérovou dopravu, osobní asistenci, rozvoj volnočasových aktivit, léčebnou terapii a kompenzační pomůcky. Do prodeje „zelených kolíčků“ byl zapojen žákovský parlament, jehož prostřednictvím ve spolupráci s třídními učiteli byla připravena kampaň pro žáky a rodiče naší školy. V průběhu akce naše škola (Komenského i Mokropsy) prodala odhadem 500 ks kolíčků a přispěla nadaci částkou 27.377,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Ve středu bude škola plná strašidel

Žákovský parlament pořádá další tematický den. Ve středu 25.10. přijďte oblečeni jako strašidýlka. Součástí dne je i soutěž o nejstrašidelněji vyzdobenou třídu. Odměna bude sladká!