Photobase 2024 – velký úspěch žáků naší školy

Stalo se tradicí, že se s žákyněmi a žáky devátých tříd věnujeme v rámci výtvarné výchovy mimo jiné i fotografování. A i když o tom někdo pochybuje, je orientace v obrazovém světě, který nás čím dál tím více obklopuje a pohlcuje, nepostradatelnou částí základního vzdělání.   Soutěž v digitální fotografii PHOTOCONTEST je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE určeného studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky.   PHOTOBASE, jehož organizátorem je Gymnázium Oty Pavla v Praze 5, zahrnuje celorepublikovou fotosoutěž PHOTOCONTEST, která vrcholí výstavou v Novoměstské radnici. Projekt probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.   Po měsíčním vytváření fotografií s tématy Kdo…

Zápis do 1.třídy

V podrobnostech příspěvku jsou uvedeny odkazy na objednávkový systém pro zápis do prvních tříd, přípravné třídy a odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025.

Slavnosti Morany ve Všenorech

V sobotu 23. března se konala ve Všenorech akce Slavnosti Morany, kterou již tradičně pořádala firma Dobnet. Přestože nám počasí úplně nepřálo, slavnost navštívilo jako každý rok mnoho lidí. Doprovodný pestrý program oživil celé odpoledne, nechyběly stánky s dobrotami a nejrůznějším zbožím. Družina Tygříků se již poněkolikáté přihlásila do soutěže o nejkrásnější Moranu. Přípravy byly náročné, úkol jsme pojali opravdu zodpovědně. Velkým překvapením pro nás bylo 2. místo od poroty a od diváků jsme si vysloužili cenu nejcennější – výhru za nejkrásnější Moranu!  Konkurence byla jako vždy veliká,  soutěže se zúčastnilo 16 Moran. Velké poděkování patří paní učitelce Ivě Kuželové…

Dopoledne s Andersenem

Dopoledne s Andersenem je u nás v Komendě již tradicí. Letos jsme ho věnovali pohádce Sněhová královna. Cílem bylo rozvíjet čtenářskou gramotnost, podpořit kamarádství, spolupráci a ohleduplnost mezi dětmi. Veliteli věkově smíšených týmů (od 6 do 11 let) byli páťáci. Podle rozvrhu, který byl vyvěšen na chodbě, přecházely týmy na různé aktivity. Děti vyráběly královskou korunu, dělaly pokusy, hrály divadlo, zhlédly animovanou pohádku H. Ch. Andersena, úspěšně zvládly kvízové otázky, četly vlastní knihu a pracovaly s textem. Všichni se vzájemně více seznámili a poznali na vlastní kůži, co to znamená být zodpovědný i za někoho jiného a spoléhat se na…