Třída 2.E

Třídní učitel:

Ing. Mgr. Kutílková Vratislava

 tel: 251001452
 vkutilkova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 23. 1. – 27. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. 1. – 27. 1. 2023  Třída:  2. E      Český jazyk  Tento týden budeme pracovat v malém slabikovém sešitě – do str. 23(?), písankový sešit str. 26-29 – nácvik psaní, učebnice do str. 67, diktát 18/67 čt-pá  Matematika  Dokončení pracovního sešitu, početník – dokončení, pracovní listy  Anglický jazyk    Prvouka  Lidské tělo    Další informace:       

Plán učiva 16. 1. – 20. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. 1. – 20. 1. 2023  Třída:  2. E      Český jazyk  Pracovní sešit str. 40-41 (42), učebnice str.62-64, diktát 18/61 ve čtvrtek, pracovní sešit písanka-čítanka str. 29-30, procvičování tvrdých a měkkých slabik – malý sešit  Matematika  Pracovní sešit do str. 64, Početník str. 20-22    Anglický jazyk    Prvouka  Lidské tělo – vnitřní orgány, smyslové orgány, – stavba těla – pokračování      Další informace:  V úterý jdeme bruslit 

Lednová centra aktivit

Tentokrát jsme místo obvyklých čtyř udělali center celkem pět. Páté centrum bylo zlatým hřebem programu. Pro všechny po celé dopoledne bylo znovu a znovu překvapením a radostí. Kdo jej absolvoval, nesměl ostatním prozradit, o čem centrum je. Jediné, o co se mohli podělit, byly emoce. A že jich bylo! Je to skvělé, je to úžasné, pobavíte se……! Páté centrum se týkalo robotiky. Děti se seznámily s robotickými beruškami Blue-Bot. A seznamovat se musely doslova samy. Přijít na to, jak se beruška zapíná i ovládá, naprogramovat jí určenou trasu. My dospělí jsme jen dohlíželi, aby děti s beruškami zacházely jemně, bez…

Plán učiva 3. 1. – 6. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. 1. – 6. 1. 2023  Třída:  2. E      Český jazyk  Učebnice str. 56-58, pracovní sešit str. 36, 37, procvičování tvrdých a měkkých slabik – malý sešit, čtení s porozuměním – pracovní listy, společné čtení z čítanky    Matematika  Pracovní sešit do str. 58, početník – procvičování numeriky, násobilka    Anglický jazyk    Prvouka  Lidské tělo      Další informace:  V úterý 3. 1. bruslíme!   

Novoroční přání 2023

„Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“ cit. František z Assisi Všem našim milým žákům, rodičům a příznivcům přejeme do nového roku 2023: „Jděte pevným krokem, dívejte se za obzory a vždycky používejte srdce, buďte umělci. Za tým 2. E Vratislava Kutílková a Markéta Nováková  

Vánoční besídka

Poslední den před vánočními prázdninami přišel i do naší třídy Ježíšek. Nejdříve jsme si ale povídali o vánočních zvycích, cestě do Betléma a vůbec o všem, co patří k zimě a k Vánocům. Celá třída voněla cukrovím, zazpívali jsme si koledy a pak přišlo očekávané rozbalování dárků pod stromečkem. Všichni děkujeme.

Pečeme cukroví

My letos nebudeme péct cukroví? Opravdu jsme si s paní asistentkou myslely, že to letos nedáme. Ale děti nás vyvedly z omylu. My prostě MUSÍME péct cukroví. Budou přece Vánoce a to se VŽDYCKY peče cukroví. Povedlo se znamenitě, takže dobrá polovina zmizela už v kuchyňce hned po upečení. Dobrou chuť.