Třída 2.E

Třídní učitel:

Ing. Mgr. Kutílková Vratislava

 tel: 251001452
 vkutilkova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 26. 9. – 30. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. 9. – 30. 9. 2022  Třída:  1. E      Český jazyk  ČJ – pracovní sešit do str. 12, učebnice do str. 19, úterý a pátek – diktát 15/19, čtení s porozuměním – pracovní listy, pracovní sešit čtení str. 6 a str. 9  Matematika  Matematika pracovní sešit do str. 18, pracovní listy, pětiminutovka – sčítání a odčítání do 20  Anglický jazyk      Prvouka  Podzim, živočichové ve volné přírodě, ptáci stálí a stěhovaví, uč. str.10-12, pracovní sešit str. 6,7      Další informace:  Ve středu je státní svátek, svátek sv. Václava, patrona české země….

Plán učiva 19. 9. – 23. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 9. 2022  Třída:  2. E      Český jazyk  Učebnice str. 14-16, pracovní sešit do str. 10(11), čítanka str. 14-16, pracovní sešit čítanka str. 8, str. 28, pracovní listy čtení s porozuměním, badatelské pracovní listy, zkoušíme básničku, čtvrtek 5. hod. čtenářská dílna ve školní knihovně  Matematika  Pracovní sešit do str. 16 (17), pracovní listy, početník do str. 5    Anglický jazyk      Prvouka  Podzim: učebnice str. 10-12, pracovní sešit str. 7, 8     9. -23. 9. 2022

Plán učiva 12. 9. – 16. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. -16. 9. 2022  Třída:  2. E      Český jazyk  Učebnice str. 12, 13, (14), Pracovní sešit čeština do str. 8, pracovní sešit čítanka str. 26, 27, naučit básničku z pracovního sešitu čítanka 3/7 Mláďata, pracovní listy čtení s porozuměním, pracovní listy bádáme každý den, čtvrtek 5. hod. čtenářská dílna ve školní knihovně Matematika  Pracovní sešit do str. 11, prostředí parkety, nové prostředí zvířátka dědy Lesoně 2/12, 5/13, 5/14, početník do str. 2, pracovní list – zvířátka    Anglický jazyk          Prvouka  Podzim, Učebnice str. 10, 11, pracovní sešit str.6, 7 …

Basketbalový nábor

První hodina tělocviku v novém školním roce byla ve znamení basketbalu. Trenéři z oddílu basketbalu přišli mezi děti, aby je se sportem seznámili a pomohli jim s prvními zkušenostmi. Pod vedením dvou nadšených trenérů si děti zkoušely střelbu na koše. Tak uvidíme, kolik nových basketbalistů se mezi námi objeví.