Třída 3.A

Třídní učitel:

Mgr. Blaženínová Hana

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 5. – 9. 6. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. – 9. 6. 2023  Třída:  3. A      Český jazyk  Opakování učiva 3.ročníku  Skloňování podstatných jmen  Slovesa  Závěrečná písemná práce – středa  Čtenářský deník        Matematika  Opakování učiva 3.ročníku  Dělení se zbytkem  Zaokrouhlování   Slovní úlohy  Závěrečná písemná práce – pátek      Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things  Opakování vět – There is…, There are…, Is there…?, Are there…?  Procvičování předložek – on, in  Popis dětského pokoje  Úterý – test z 11. lekce        Prvouka  Člověk  Růst a vývoj  Stavba těla          Další…

Big Band VOŠ KJJ

Ve čtvrtek 1. června jsme šli do Club Kina na koncert. Vyslechli jsme si moderní jazzový big band sestavený ze studentů jazzové katedry Vyšší odborné školy při Konzervatoři Jaroslava Ježka pod vedením profesora Milana Svobody.  

Plán učiva na týden od 29. 5. – 2. 6. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 5. – 2. 6. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov  Diktát – úterý  Skloňování podstatných jmen  Pádové otázky  Číslo a rod podstatných jmen  Čtenářské deníky        Matematika  Opakování násobilky  Písemné +, -, x – ve čtvrtek  Dělení se zbytkem  Obvod čtverce, obdélníku        Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things  Opakování slovní zásoby – poster, umbrella, CD payer, …  Opakování předložek – in, on  Procvičování otázek a odpovědí pro závěrečné opakování  Uč. do str. 55  PS do str. 55        Prvouka  Živočichové –…

Výlet do Dobřichovic – Jojo Gym

V úterý 23. 5. jsme se s naší třídou vydali vlakem do Dobřichovic, kde jsme navštívili sportovní centrum Jojo Gym. Toto centrum pomocí pohybových aktivit napomáhá k posílení zdraví dětí i dospělých. Děti ve čtyřech skupinkách zdolávaly překážky a různá stanoviště, která byla umístěna ve dvou tělocvičnách. Sportovní akce se dětem velice líbila.  

Plán učiva na týden od 22. – 26. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26. 5. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov  Opakování slovních druhů  Spojky, částice, citoslovce  Skloňování podstatných jmen  Učebnice str. 71, 72, 74        Matematika  Opakování násobilky  Násobení a dělení mimo obor násobilek – čtvrtek  Dělení se zbytkem  Učebnice str. 77  Obvod čtverce, obdélníku        Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things  Nová slovní zásoba – poster, umbrella, doll, keyboard, aeroplane  Uč.str.52, 53  PS str. 52, 54        Prvouka  Živočichové – obratlovci a bezobratlí  Rovnováha v přírodě  Člověk          Další informace: …

Zoopark Karlštejn

Ve čtvrtek 18. května jsme navštívili Zoopark v Karlštejně. Viděli jsme z bezprostřední blízkosti velbloudy, lamy, zebry, shetlandské koníky. Dále bílého lva Leona, pár bílých tygrů, levharty skvrnité, ale také opičky, výry, dikobraza a pštrosy. Občerstvili jsme se v Kiosku U Bílého lva a nakonec jsme si i pohráli na atrakcích pro děti. Počasí nám přálo a výlet se nám moc líbil.

Plán učiva na týden od 15. – 19. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19. 5. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov  Diktát slov – úterý  Slovní druhy  Příslovce, předložky  Učebnice str. 70, 71  Čtenářská dílna – v pátek si přines knihu      Matematika  Násobení a dělení mimo obor násobilek   Dělení se zbytkem  Učebnice str. 35  Obdélník a čtverec      Anglický jazyk  Lekce 10 – Animal safari  opakování lekce 10  pondělí 15. 5. – prezentace projektu  úterý – test z 10. Lekce       Prvouka  Živočichové  Obratlovci  Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci  Savci         Další informace:  17. 5….