Třída 3.A

Pozor! Toto je archivní stránka 3.A ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Blaženínová Hana

učitel

Aktuálně ze třídy

Geologická vycházka

V pátek 16.6. jsme se vydali na geologickou vycházku s průvodcem Štěpánem Rakem do nedalekého okolí Radotína. Okolí Radotína a Lochkova je proslulé nálezy zkamenělin již od dob Joachima Barranda. Lochkov má dokonce ve znaku schránky stočených hlavonožců…ti jsou zde totiž všude. Hledání zkamenělin bylo skvělé a moc nás to bavilo.    

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 6. 2023  Třída:  3. A      Český jazyk  Procvičování a upevňování učiva  Časování sloves  Čtenářská dílna ve čtvrtek        Matematika  Procvičování učiva  Orientace v čase  Matematické hry        Anglický jazyk  Opakování  Pondělí – závěrečný test  UČ – 56, 57 – poslech příběhu   PS – 56, 57  Pátek – odevzdávání učebnic        Prvouka  Opakování učiva  Člověk a zdraví          Další informace:  20.6. Bojovka na Kampě (140,-Kč)  21.6. Olympijský běh na sportovním oválu  22.6. vybíráme učebnice – žádám o pomoc dětem s jejich prohlídkou…

Plán učiva na týden od 12. – 16. 6. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. – 16. 6. 2023  Třída:  3. A      Český jazyk  Opakování učiva 3.ročníku  Závěrečný diktát – úterý  Slovesa – osoba, číslo, čas  Čtenářské deníky do čtvrtku        Matematika  Opakování učiva 3.ročníku  Počítání s použitím závorek  Práce v početníku  Matematické hry        Anglický jazyk  Závěrečné opakování  Pondělí + úterý – ústní zkoušení (představení se, popis obrázku ze str. 60, rozhovor)  Pondělí 19. 6. – závěrečný test        Prvouka  Opakování učiva 3.ročníku  Člověk – test ve čtvrtek  Pečujeme o své zdraví          Další informace:  16. 6….

Plán učiva na týden od 5. – 9. 6. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. – 9. 6. 2023  Třída:  3. A      Český jazyk  Opakování učiva 3.ročníku  Skloňování podstatných jmen  Slovesa  Závěrečná písemná práce – středa  Čtenářský deník        Matematika  Opakování učiva 3.ročníku  Dělení se zbytkem  Zaokrouhlování   Slovní úlohy  Závěrečná písemná práce – pátek      Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things  Opakování vět – There is…, There are…, Is there…?, Are there…?  Procvičování předložek – on, in  Popis dětského pokoje  Úterý – test z 11. lekce        Prvouka  Člověk  Růst a vývoj  Stavba těla          Další…

Big Band VOŠ KJJ

Ve čtvrtek 1. června jsme šli do Club Kina na koncert. Vyslechli jsme si moderní jazzový big band sestavený ze studentů jazzové katedry Vyšší odborné školy při Konzervatoři Jaroslava Ježka pod vedením profesora Milana Svobody.  

Plán učiva na týden od 29. 5. – 2. 6. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 5. – 2. 6. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov  Diktát – úterý  Skloňování podstatných jmen  Pádové otázky  Číslo a rod podstatných jmen  Čtenářské deníky        Matematika  Opakování násobilky  Písemné +, -, x – ve čtvrtek  Dělení se zbytkem  Obvod čtverce, obdélníku        Anglický jazyk  Lekce 11 – My favourite things  Opakování slovní zásoby – poster, umbrella, CD payer, …  Opakování předložek – in, on  Procvičování otázek a odpovědí pro závěrečné opakování  Uč. do str. 55  PS do str. 55        Prvouka  Živočichové –…

Výlet do Dobřichovic – Jojo Gym

V úterý 23. 5. jsme se s naší třídou vydali vlakem do Dobřichovic, kde jsme navštívili sportovní centrum Jojo Gym. Toto centrum pomocí pohybových aktivit napomáhá k posílení zdraví dětí i dospělých. Děti ve čtyřech skupinkách zdolávaly překážky a různá stanoviště, která byla umístěna ve dvou tělocvičnách. Sportovní akce se dětem velice líbila.