Třída 3.A

Třídní učitel:

Mgr. Blaženínová Hana

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 26. – 30. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. – 30. 9. 2022  Třída:  3.A      Český jazyk  Opakování abecedy – úterý  Psaní i, í po měkkých souhláskách  Psaní y, ý po tvrdých souhláskách  Učebnice str. 9  Čtení knihy na pokračování    Matematika  Porovnávání čísel – čtvrtek  Násobení  Počítání se závorkami  Učebnice str. 10  Pátek geometrie – tužka č. 3, dlouhé pravítko, pastelky        Anglický jazyk  Unit 1 – School bugs  Procvičování slovní zásoby  Uč.str.9 – Komiks  PS – do str.9  Minitest 1 – v úterý  Poslech anglické pohádky a práce s textem.        Prvouka  Rodina  Čím chci…

Olympijský běh

Ve středu 21.9. nám přálo počasí a mohl se tak uskutečnit Olympijský běh odložený z minulého deštivého týdne.  

Plán učiva na týden od 19. – 23. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 9. 2022  Třída:  3. A      Český jazyk  Opakujeme abecedu  Psaní i,í po měkkých souhláskách  Psaní y,ý po tvrdých souhláskách  Učebnice str. 7, 8  Čtení, psaní        Matematika  Procvičujeme násobilku  Sčítání, odčítání v oboru do 100  Učebnice str. 8, 9  V pátek geometrie – pomůcky:                tužka č. 3, dlouhé pravítko, pastelky        Anglický jazyk  Lekce 1 – Classroom bugs  Školní potřeby – nová slovní zásoba  Uč.str. 6 – 8  PS str. 6 – 8        Prvouka  Rodina  Učebnice str. 6         …

Ukliďme svět, ukliďme Černošice!

V pátek 16. září jsme se zúčastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Černošice! Ráno ještě ve třídě jsme si povídali o odpadcích, vyplnili jsme pracovní list a podívali se na několik poučných videí. Po svačině jsme se vypravili do terénu. Šli jsme směrem k mokropeské pláži a pokračovali dále uklidit skatepark. Počasí nám přálo, vysvitlo i sluníčko. Pobyt v přírodě se nám všem moc líbil.

Plán učiva na týden od 12. – 16. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. – 16. 9. 2022  Třída:  3. A      Český jazyk  Opakování učiva 2.ročníku  Učebnice str. 5, 6  Opakování abecedy  Písanka      Matematika  Opakování učiva 2.ročníku  Učebnice str. 6, 7  Početní operace  Početník      Anglický jazyk  Uvítací lekce + lekce 1  Opakování barev, čísel  Školní potřeby  Uč. str. 4 – 6   PS str. 4 – 5        Prvouka  Místo, kde žijeme  Učebnice str. 4, 5        Další informace:  Středa 14.9. Olympijský běh – běžíme 500m v 9.20h na ovále.  Bude-li pršet, neběží se.  Pátek 16.9. Ukliďme Česko, ukliďme…

Plán učiva na týden od 5. – 9. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. – 9. 9. 2022  Třída:  3. A      Český jazyk  Od úterý výuka podle rozvrhu  Rozdávání pracovních sešitů  Opakování učiva 2.ročníku        Matematika  Od úterý výuka podle rozvrhu  Nadepisování sešitů  Opakování učiva 2.ročníku        Anglický jazyk          Prvouka  Úvodní hodina          Další informace:  Společné třídní schůzky – pondělí 5.9. v 17hodin v učebně 3.A C34.     

Třídní schůzky

V pondělí  5.září v 17.00 hodin se budou konat společné třídní schůzky. (místo: třída 3.A – ( C34, třetí patro nad jídelnou, budova C) Mgr. Hana Blaženínová, tř. učitelka