Třída 3.A

Třídní učitel:

Mgr. Blaženínová Hana

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 6. – 10. 2. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 2. 2023  Třída:  3.A    Český jazyk  Procvičování probraného učiva  Vyjmenovaná slova po b, l, m – diktát v úterý  Vyjmenovaná slova po p  Učebnice str. 46, 47, 48  Práce v pracovních sešitech        Matematika  Přirozená čísla v obru do 1 000  Zaokrouhlování trojciferných čísel na 10, 100  Pamětné sčítání a odčítání – čtvrtek  Učebnice str. 55, 56, 57        Anglický jazyk  Lekce 7 – The body rap  Nová slovní zásoba – hand, arm, head, foot (feet), leg  Uč.str. 34, 35  PS str. 34, 35       …

Planeta Praha

Předposlední den prvního pololetí jsme se vypravili na virtuální výpravu do Prahy. V radotínském kině jsme zhlédli velice pěkný environmentální dokumentární film Planeta Praha. Je od autorů oceňovaného filmu Planta Česko. Film byl plný zajímavostí a nádherných záběrů. Doporučujeme.

Plán učiva na týden od 30. 1. – 2. 2. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. 1. – 2.2. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova po b, l, m  Používání vyjmenovaných slov v písemném projevu  Učebnice str. 44, 45  Práce s knihou        Matematika  Přirozená čísla v oboru do 1 000  Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky   a na stovky – ve čtvrtek  Pamětné sčítání a odčítání  Učebnice str. 51, 52        Anglický jazyk  Opakování lekcí 4 – 6  Prezentace projektů My family        Prvouka  Vzduch, voda, půda, Slunce a Země – opakování ve středu  Vlastnosti látek  Měříme hmotnost     …

Plán učiva na týden od 23. – 27. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. – 27. 1. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Procvičování učiva prvního pololetí  Vyjmenovaná slova po b, l, m  Používání vyjmenovaných slov v písemném projevu  Učebnice str. 43, 44  Práce s knihou        Matematika  Násobení a dělení v oboru násobilky  Přirozená čísla v oboru do 1 000  Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky  Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky  Učebnice str. 48        Anglický jazyk  Lekce 5 – Family photos + Review B  Příprava projektu – My family  Opakování  Uč. 30 – 32  PS 30 – 32  Projekt – My family …

Plán učiva na týden od 16. – 20. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. – 20. 1. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Procvičování učiva prvního pololetí  Pololetní písemná práce – úterý  Seznámení s vyjmenovanými slovy po m  Učebnice str. 42, 43  Čtenářský deník odevzdejte do 19. 1.        Matematika  Násobení a dělení v oboru násobilek  Přirozená čísla v oboru do 1 000  Zápis trojciferného čísla  Porovnávání čísel – čtvrtek  Učebnice str. 46, 47        Anglický jazyk  Lekce 6 – Family fotos  Nová slovní zásoba – family, mum, dad, grandma, grandad, sister, brother  Uč.str. 28 – 30  PS str. 28,29  DÚ – přinést…

Plazi

Ve středu 11.1. za námi do školy přijel chovatel plazů pan Zdeněk Ponáhlý a přivezl nám své kamarády plazy ukázat. O všech zvířatech nám něco popovídal – kde žijí, čím se živí, jak se rozmnožují a řekl spoustu dalších zajímavostí. Jako první nám představil krásnou želvu pardálí, které  je 8 let. Druhá v pořadí byla agama vousatá, která je pro chovatele plazů velmi oblíbená. Dalším plazem, se kterým jsme se seznámili, byl varan stepní, který měl dlouhý rozdvojený jazyk. Největším zástupcem plazů byl leguán zelený. Krásný chovatelský kousek – tedy pořádný kus. Jeho dlouhý ocas tvoří dvě třetiny jeho celkové…

Plán učiva na týden od 9. – 13. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 13. 1. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Procvičování učiva prvního pololetí  Příprava na pololetní písemnou práci  Vyjmenovaná slova po l  Používání vyjmenovaných slov v písemném projevu  Učebnice str. 39, 40  Čtenářský deník odevzdat do 19. 1.  V pátek si dones svoji knihu        Matematika  Procvičování učiva prvního pololetí  Pololetní písemná práce – čtvrtek 12. 1.  Přirozená čísla v oboru do 1 000  Učebnice str. 45, 46, 47        Anglický jazyk  Lekce 5 – Funny faces  Popis obličeje – procvičování slovní zásoby  Uč. str. 26, 27  PS  str. 26,…